Strukturell patologi og rapportert smerte henger ikke nødvendigvis sammen

Sammenhengen mellom meniskskader, andre typer leddpatologi og pasientrapportert smerte er usikker, ifølge forskerne bak en ny dansk studie.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom strukturell knepatologi og kirurgi, samt preoperative smerter og funksjon i knær for pasienter som skulle gjennomgå artroskopisk meniskoperasjon.

443 pasienter

Studien inkluderte 443 pasienter fra «the Knee Arthroscopy Cohort Southern Denmark (KACS)», en prospektiv kohortestudie som fulgte pasienter fra fylte 18 år, og som skulle gjennomgå artroskopisk meniskoperasjon ved fire ulike danske sykehus mellom 1.februar 2013 og 31.januar 2014.

Pasientrapporterte utfallsmål, inkludert «the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) ble samlet inn ved hjelp av nettbaserte spørreskjemaer før operasjon. Knepatologi ble definert av kirurg, som benyttet seg av en modifisert versjon av «the International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) classification of meniscal tears questionnaire, supplert med informasjon fra journal/ epikrise. «Backward elimination regressions» ble brukt for å undersøke sammenhenger mellom pasientrapporterte utfallsmål og strukturell knepatologi.

Alder, kjønn og KMI

Regresjonsmodellene forklarte kun en liten andel av spredningen i selvrapportert smerte og funksjon. Denne sammenhengen var hovedsakelig forårsaket av alder, kjønn og kroppsmasseindeks.

Forskerne konkluderte med at spesifikk meniskpatologi og andre strukturelle leddpatologier i forbindelse med artroskopisk meniskoperasjon ikke var direkte forbundet med preoperativ selvrapportert smerte og funksjon hos pasienter med meniskskader.

Resultatene fra denne studien setter spørsmålstegn til om artroskopisk knekirurgi bør benyttes ved strukturell knepatologi som meniskskade, dersom målet er å minske pasientrapporterte utfallsmål som smerter og funksjon.  

Kilde:

Tornbjerg SM, Nissen N, Englund M, et al. Structural pathology is not related to patient-reported pain and function in patients undergoing meniscal surgery. Br J Sports Med 2017;51:525-30.

Powered by Labrador CMS