Hva skjer når kommunene slår seg sammen?

Kommune-Norge er i endring. 1. januar 2017 var den første kommunesammenslåingen et faktum. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner slo seg sammen, og ble til nye Sandefjord kommune.

Publisert

Og utviklingen fortsetter – som følge av den mye omtalte kommunereformen som regjeringen har vedtatt. 1. januar i år slo seks andre kommuner seg sammen og dannet tre nye.

Mange kommuner er i dag midt i, eller skal inn i en sammenslåingsprosess med en eller flere andre kommuner for å danne en ny storkommune. Statsminister Erna Solberg sa til NRK i 2015 at grunnen til at disse sammenslåingene nå gjennomføres, er at kommunene har andre oppgaver i dag enn tidligere.

– Norge bør få færre kommuner fordi de lokale tjenestene blir stadig mer kompliserte, sa hun den gang.

– Ikke frykt for jobben

Så hva skjer med fysioterapitjenesten i kommuner som slår seg sammen? En kommunesammenslåing tilsvarer i realiteten en virksomhetsoverdragelse. I arbeidsmiljølovens § 16-2 står det: «Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunktet overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiveren».

Det vil si, at i utgangspunktet skal ingen miste jobben på grunn av en kommunesammenslåing. Dette bekrefter langt på vei leder i Region Sør-Øst i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Sissel Hovland.

– Fysioterapeutene trenger ikke frykte for jobben. Vi er for få allerede, sier hun.

Også arbeidsmiljølovens § 16-4 stadfester at folk ikke skal være redde for å miste jobben. «Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.

Arbeidsgivers styringsrett

På den annen side kan mange oppleve en annen arbeidshverdag enn den de har i dag. Man kan for eksempel få en endring i arbeidsoppgaver eller endring av arbeidssted. Dette er innenfor arbeidsgivers styringsrett, som innebærer at arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. 

Styringsretten er ikke lovfestet, men bygger på en generell sedvane om at arbeidsgiver må kunne gi rimelige og nødvendige instrukser innenfor arbeidsforholdet, ettersom arbeidsavtalen ikke kan angi i detalj alt som ligger innenfor arbeidstakers plikter.

– Styringsretten til arbeidsgiver strekker seg langt, men endringer må ha krav om forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, sier Hovland.

Hun forteller at NFF skal være til stede og følge med på hva som skjer i de ulike kommunene.

– Det er nå det starter for mange. Vi i skal være til stede og passe på at omstillingsprosessene går rett for seg. Det er viktig at de tillitsvalgte fysioterapeutene er klare i forhandlingene, sier Hovland og fortsetter:
– Vi må bruke det som ligger i arbeidsavtalene og sikre oss gode vilkår.

Tips til tillitsvalgte

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har kommet med en rekke tips til sine medlemmer om hva de kan gjøre i forbindelse med kommunesammenslåinger:

  • Sørg for at alle medlemmer sjekker sin arbeidsavtale.
  • For vurdering av om endringer ligger innenfor eller utenfor styringsretten, be om juridisk vurdering/advokatbistand.
  • Krev drøfting med referat for endringer i kraft av styringsretten.
  • Bruk NSFs nettside om omstilling.

Foreløpig har ikke NFF kommet med en slik liste.

En vellykket sammenslåing

I Sandefjord kommune har de som nevnt vært gjennom en sammenslåingsprosess. Tidligere i år holdt Tine Luberth og Janne Borch-Jenssen fra kommunen temakurs for tillitsvalgte i KS om sine erfaringer fra kommunesammenslåingen. Kurset hadde navnet «Fysioterapi i den nye kommunen», og tok for seg aktuelle problemstillinger og trakk frem viktige suksessfaktorer for å gjennomføre en vellykket sammenslåing.

I sin presentasjon trakk de frem effektmål for de tre viktigste aktørene som sammenslåingen i Sandefjord påvirket: Innbyggerne, medarbeiderne og samarbeidspartnerne. De presenterte klare mål for hver av dem og viste hvor viktig definerte mål er for å gjennomføre en vellykket sammenslåing.

«De faglige og geografiske utfordringene som ligger i å slå sammen tre kommuner må sikres. Koordinatorfunksjonene blir et svært viktig virkemiddel for å sikre likeverdige tjenester i en ny kommune, og er et viktig virkemiddel også i medarbeiderperspektiv,» fortalte de i sin presentasjon. 

Sissel Hovland var til stede på temakurset og forteller at det var en svært lærerik dag.

– Det er viktig i slike sammenslåinger at man gjør det til en prosess der alle parter deltar. God kommunikasjon og et godt forhandlingsklima gjør alt mye lettere, sier hun.
Hovland mener i likhet med Luberth og Borch-Jensen at gode ledere og klare mål kommer til å spille en viktig rolle i alle kommunesammenslåingene fremover.

Powered by Labrador CMS