Ansvarlig redaktør Irene Mårdalen er glad for at Medietilsynet dekker en del av koronatapet til tidsskriftet tidligere i år.
Ansvarlig redaktør Irene Mårdalen er glad for at Medietilsynet dekker en del av koronatapet til tidsskriftet tidligere i år.

Fysioterapeuten får koronastøtte av Medietilsynet

Da fysioterapiklinikkene måtte stenge dørene i fem uker i mars og april, gikk Fysioterapeuten kraftig ned i annonseinntekter. Nå kommer heldigvis Medietilsynet til unnsetning.

Publisert Sist oppdatert

Nylig fikk tidsskriftet beskjed om at Medietilsynet dekker en del av koronatapet tidligere i år. Annonsørene trakk annonser eller unnlot å annonsere da klinikkene var stengt. Etterpå tok det sin tid før de begynte å annonsere igjen.

-Jeg er naturlig nok glad og stolt over at Medietilsynet bevilger penger til Fysioterapeuten. Da norske fysioterapeuter måtte stenge i mars, merket vi en dramatisk nedgang i annonseinntektene. Derfor kommer pengene fra tilsynet godt med, og de vil bidra til å dekke en del av vårt tap, sier ansvarlig redaktør Irene Mårdalen.

Støtter redaktørstyrte medier

I brevet skrev Medietilsynet at «kompensasjonsordningen skal bidra til at redaktørstyrte medier som har hatt omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet i størst mulig grad kan opprettholde sin redaksjonelle virksomhet». Mange av bladene og tidsskriftene som utgis av fagorganisasjoner drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten, mens andre driftes av en kommunikasjonsavdeling og blir styrt av ledelsen i organisasjonen. Sistnevnte kunne ikke få kompensasjon. I brevet fra Medietilsynet kommer det fram at det var flere søknader enn tilskuddsmottakere.

-Det at Norsk Fysioterapeutforbund har vedtatt at vi skal være et redaktørstyrt og fagfellevurdert tidsskrift, er Medietilsynets hovedbegrunnelse for å bevilge oss penger. For mange er det sikkert åpenbart at et fagtidsskrift skal følge redaktørplakaten og vær varsom-plakaten, mens det for andre kan virke unødvendig. En organisasjon som ønsker åpenhet, ytringsfrihet og demokratiske prosesser er avhengig av et tidsskrift som driftes etter samme prinsipper. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati og vi har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, sier Mårdalen.

Powered by Labrador CMS