Enhetsleder for ergoterapi Silvia Hansbø (til venstre) og Seksjonsleder Tone Sellevold Soltvedt.
Enhetsleder for ergoterapi Silvia Hansbø (til venstre) og Seksjonsleder Tone Sellevold Soltvedt.

Korona bidro til å få fortgang i videokonsultasjoner

Fire år med venting er slutt. Koronaepidemien gjorde behovet for videokonsultasjoner prekært – og nå er verktøyet på plass ved Oslo Universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2016 har Tone Sellevold Soltvedt jobbet for å innføre videokonsultasjoner for fysio- og ergoterapeuter ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Ortopedisk klinikk. 

I 2016 sendte 55-åringen sin første søknad til Fysiofondet i håp om å få midler til et kvalitetssikringsprosjekt – fagprosedyre for rehabilitering for facialis pareser (ansiktslammelser). 

Pasientene sto – på det tidspunktet – uten rehabiliteringstilbud i Norge. Videokonsultasjon var et av flere tiltak som ville bety mye for å utvikle god pasientsløyfe mellom spesialisthelsetjenesten og første- og andrelinjen.

- Ja, jeg er så glad og takknemlig for at ledelsen ved OUS og i egen klinikk snudde seg raskt og bidro til å få dette på plass når vi plutselig står i den situasjonen vi gjør. Samtidig er det trist at det må en så alvorlig situasjon til for å få dette i gang, sier Tone Sellevold Soltvedt.

Fra mandag er det også kommet takster for videokonsultasjoner, som i første omgang gjelder til 1. september. 

Er allerede i gang

I tillegg til Soltvedt, har ergoterapeut PhD Tone Vaksvik vært en ivrig pådriver for å få videokonsultasjon på plass. Vaksvik gjennomførte for få dager siden sin første videokonsultasjon.

Flere fysio- og ergoterapeuter er også i gang. Det er gull verdt, spesielt etter korona-utbruddet.

- Vi har mange pasienter som er i et behandlingsløp, og som har behov for kontroller. Mange kan risikere å bli satt i karantene i sine hjemkommuner, hvis de reiser til Oslo. I slike situasjonen kan videokontroll være et godt alternativ.  Flere av disse pasientene trenger støtte og hjelp fra oss som fagpersoner generelt, men spesielt nå som situasjonen er krevende, sier Sellevold Soltvedt.

Når flere pasienter tross korona

Hennes seksjon har pasienter fra hele landet. De har nasjonalt, regionalt og lokalt behandlingsansvar og samarbeider med fysioterapeuter og ergoterapeuter i det ganske land som får hjem pasienter etter behandling på sykehuset.

Med videokonsultasjoner klarer de å kontrollere, behandle og trygge pasientene, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas gjennom at konsultasjonen er på Helsenett.

- Foreløpig har vi fokusert på pasienter med håndskader, facialis pareser og barn. Vi er i startgropen, og jeg regner med at vi utvider tilbudet etter hvert, sier Sellevold Soltvedt.

Testfase

Seksjonen er nå i en utprøvingsavtale som de håper blir forlenget og etablert som et varig tilbud. 

- Det er ingen tvil om at dette er et nødvendig verktøy for helse-Norge. Det er blant annet kostnadsbesparende. Våre forundersøkelser viser at vi bruker over én milliard kroner på å frakte pasienter. Det er en utgift vi kan redusere. I tillegg får vi muligheten til å opprettholde viktige planlagte kontroller og behandlinger for eksempel hvis en pasient får influensa, og ikke kan reise, sier Sellevold Soltvedt.

Slik fungerer videokonsultasjoner 

  • Terapeuten logger seg på programmet med bank-id.
  • Pasienten får en SMS med link som de går inn på. De må så logge seg på med bank-id. Det ivaretar pasientsikkerheten, og pasient og terapeut kan kommunisere
  • Fysioterapeuter eller ergoterapeuter lokalt i kommunene eller bydelene – som får pasientene til behandling når spesialistene har «gjort sitt» - kan også få link slik at de får opplæring fra spesialistene. De kan også være med i en tre-veis kommunikasjon med pasient, spesialist og privatpraktiserende fysioterapeut . Det har Sellevold Soltvedt tro på kan gi god kompetanseoverføring, tettere samhandling og bedre kvalitet. – Men vi kan ikke erstatte dette med ekte møter mellom pasient og behandler, sier Sellevold Soltvedt.
Powered by Labrador CMS