MR-funn og ryggplager

MR-funn kan ikke brukes for å forklare variasjon i smerteintensitet eller nedsatt funksjonsnivå hos skiveprotesekandidater før behandling, viser ny doktorgrad.

Publisert

Hos enkelte pasienter med kroniske korsryggsmerter kan operasjon med avstivning eller skiveprotese være aktuelt. Utvelgelse av aktuelle pasienter for operasjon er basert på noen foreslåtte MR-funn som antas å være knyttet til pasientens plager. Endring i MR-funn over tid er med i vurderingen av behandlingsresultat. Dette krever at både MR-funn og endringer i MR-funn over tid blir tolket på en konsistent måte. 

Operasjonsindikasjon

En gruppe forskere, med PhD-kandidat Linda Berg i spissen, har undersøkt konsistens i tolkningen av MR-funn i lenderyggens mellomvirvelskiver, skjelett og ledd, og i tolkningen av endring i slike MR-funn over tid. De har også undersøkt om det er sammenheng mellom summen av MR-funn og pasientens plager. En sterk sammenheng mellom disse MR-funnene og pasientens plager ville støtte bruk av MR-funnene som operasjonsindikasjon.

Generelt var det god eller moderat konsistens i tolkningen av MR-funnene, og radiologene var stort sett enige om hvorvidt det forelå funn som talte for operasjon. Det var moderat til god enighet mellom radiologene om endring i MR-funn når de sammenlignet gamle og nye bilder. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom summen av MR-funn og pasientens funksjonsnivå eller intensiteten av ryggsmertene.

Forklarer ikke variasjon i smerte og funksjon

Resultatene gir ifølge forskerne et godt grunnlag for å bruke MR-funnene og endringer i MR-funnene i videre studier for å finne ut hva som er beste indikasjon for kirurgisk behandling, for å undersøke hvordan MR-funnene eventuelt påvirker sykdomsforløpet, og for å vurdere effekter av ulike behandlinger. De konkluderer også med at MR-funnene ikke kan brukes for å forklare variasjon i smerteintensitet eller nedsatt funksjonsnivå hos skiveprotesekandidater før behandling.

Linda Berg disputerer 21.11.2014, kl. 13.15 ved Universitetet i Bergen.

Tittel på avhandling: “MRI findings in candidates for lumbar disc prosthesis: reliability and relationship to disability and pain”.

Powered by Labrador CMS