Sammenheng mellom inkontinens og korsryggsmerter

En ny kanadisk studie viser at menn og kvinner med urininkontinens har dobbelt så stor risiko for også å ha korsryggsmerter. 

Publisert

En kanadisk befolkningsundersøkelse har tidligere vist at kvinner ofte både lider av urininkontinens og ryggsmerter, men det har ikke blitt undersøkt hvordan ståa er hos menn.

125.645 menn og kvinner deltok i studien. 1,05 prosent av alle menn og 2,5 prosent av alle kvinner i studien ble diagnostisert med både inkontinens og korsryggsmerter.

Økt risiko blant overvektige, røykere og eldre

Voksne med inkontinens hadde mer enn dobbelt så høy risiko for korsryggsmerter enn de som ikke var inkontinente. Forekomsten var høyest blant overvektige, røykere/tidligere røykere, og de eldste i studien.

Ifølge forskerne er det antatt at frekvensen av kombinasjonen ryggsmerter og inkontinens i studien gjelder for befolkningen som helhet.

-Viktig å forstå sammenhengen

Forskerne mener det er viktig for helsetjenesten å forstå den nære sammenhengen mellom ryggsmerter og urininkontinens, og huske å screene pasienter for begge deler når man møter disse pasientene i klinikken.

Studien ble publisert i Physical Therapy

Powered by Labrador CMS