Verdifull trening for kreftrammede

På oppdrag fra den private stiftelsen Aktiv mot kreft har Oslo Economics gjennomført en analyse av verdien av trening for kreftrammede.

Publisert

Forskningsfeltet fysisk aktivitet og kreft er fortsatt i et tidlig stadium, men forskningen så langt tyder på at trening for kreftpasienter og kreftoverlevere kan gi økt behandlingseffekt og reduserte bivirkninger og slik gi bedre helse og livskvalitet, redusere helsetjenesteforbruket og føre til at yrkesaktive kan komme tidligere tilbake i arbeid.

Raskere tilbake til arbeid

I den samlede vurderingen som er gjort har man beregnet kostnadene av et helhetlig treningsopplegg i et pasientforløp. Verdien av trening og veiledning for en gjennomsnittlig bruker av treningstilbud fra Aktiv mot kreft er anslått. I tillegg er det beregnet effekt av at pasientene kommer raskere tilbake i jobb og lagt til grunn at trening fører til mindre bruk av helsetjenester - blant annet.

170 millioner

«Pusterom» tilbyr tilrettelagt trening på sykehus, mens «AKTIV-instruktører» er et treningstilbud i hjemkommunen. Dersom en av tre kreftrammede benytter et slikt tilbud, anslås den prissatte samfunnsverdien til ca. 170 millioner kroner per år. I tillegg kommer ikke-prissatte virkninger som trygghet og mestring

Les utredningen «Samfunnsverdien av trening for kreftrammede» her.

Powered by Labrador CMS