Fysioterapi til kreftpasienter i nasjonale handlingsprogrammer

Nasjonal veileder for fysioterapi til kreftpasienter er nå publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Publisert Sist oppdatert

Helsedirektoratet publiserte den 5. januar en veileder for fysioterapi til kreftpasienter som en del av nasjonale handlingsprogrammer for kreft. Dette er resultat av et arbeid som har pågått i flere år, og hvor mange fysioterapeuter innen fagfeltet har bidratt i utarbeidelsen.

Veilederen er todelt; en overordnet digital veileder på Helsedirektoratets nettsider og en mer utfyllende veileder som NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi har publisert på sin nettside, og holder kontinuerlig oppdatert.  

Powered by Labrador CMS