– Mye unødvendig forskning

– Vi forsker for mye på ting som allerede er avklart, mener Gro Jamtvedt.

Publisert

Jamtvedt, forskningsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, påpeker at vi nå sitter med store kunnskapshull på en rekke viktige helseområder. 

Kunnskapssenteret publiserer hvert år en oversikt over slike kunnskapshull. Disse oversiktene er basert på en gjennomgang av såkalte meta-analyser, som skiller seg fra enkeltstudier ved at de systematisk oppsummerer mange studier. 

De fleste av Kunnskapssenterets oversikter har konkludert med at det er behov for mer og bedre kunnskap på flere viktige spørsmål. 

I 2013 påviste Kunnskapssenteret for eksempel at vi mangler studier på effekten av acetylsalisylsyre mot kreft, og i 2014 kom rapporten som fastslo at ingen forskere har undersøkt effekten av elektronisk timebestilling hos fastlegene.

Manglende referanser – ingen penger

Men Kunnskapssenteret har selvsagt ikke oversikt over alle kunnskapshull.

Jamtvedt mener derfor at forskere må bli flinkere til selv å kartlegge og sammenstille alle tidligere forskningsresultater før de setter i gang nye prosjekter.

Undersøkelser har vist at forskere henviser i gjennomsnitt til to tidligere studier, uavhengig av hvor mange tidligere undersøkelser som er gjennomført og som det burde vært henvist til. Og ofte refererer forskerne til studier som kun underbygger og støtter det prosjektet de selv vil gjennomføre.

Ny forskning mangler altså en forankring i systematiske oversikter som sammenstiller all tidligere forskning om temaet.

– Det er uheldig at noen forskere bruker tid på temaer som strengt tatt allerede er avklart, mens det blir utført lite forskning på de områdene hvor samfunnet har et stort behov for mer forskning. Derfor mener jeg at helseforskningen bør bli mer kunnskapsbasert, i den forstand at forskere må henvise til alt som allerede finnes av forskning før de får finansiering eller setter i gang et nytt prosjekt, uttalte Jamtvedt i et foredrag på en konferanse i regi av Norges forskningsråd.

Gro Jamtvedt ble nylig tilsatt som dekan ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Les mer på forskning.no og forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS