Gravide med bekkenproblemer får for sjelden hjelp, mener professor og fysioterapeut Kari Bø ved Norges idrettshøgskole (NIH). Foto: Irene Mårdalen

Fører den nye henvisningsordningen til at for få gravide får hjelp med bekkenproblemer av fysioterapeut?

Gravide med bekkensmerter får ikke den hjelpen de sårt trenger, mener professor Kari Bø. Hun tror den nye henvisningsordningen har noe av skylden.

Publisert Sist oppdatert

Studier viser at så mange som halvparten av alle gravide sliter med bekkensmerter, og at 20-25 prosent av smertene er så alvorlig at de krever medisinsk hjelp. I tillegg har hele to tredeler gravide korsryggsmerter.

Samtidig viser erfaring og noe forskning at riktig fysioterapi med behandling, trening og veiledning er til stor hjelp for kvinnene.

- Det er riktignok få studier som viser effekten av fysioterapi for gravide med bekkensmerter og korsryggplager under graviditet. Dette er ikke nødvendigvis et uttrykk for at fysioterapi ikke virker, men kan skyldes mangel på gode studier, sier Bø.

Bør gravide henvises fra lege?
Hun frykter endringene i henvisningsretten slår dårlig ut for gravide. Fra 2018 vedtok Stortinget av pasienter som har behov for fysioterapi, kan oppsøke fysioterapeut direkte og kun betale egenandel. Forutsetningen er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen.

- I utgangspunktet er det mange fordeler med at pasienter slipper å gå til lege for å få henvisning til fysioterapeut. Men for gravide kan det bety at de ikke får den hjelpen de trenger, blant annet fordi de ikke vet at fysioterapeuter kan hjelpe dem, sier Bø.

Overlates de til private aktører?
Hun er redd uvitenheten blant annet fører til at gravide for ofte søker seg til private aktører uten fysioterapikunnskap. Aktører som driver til dels aggressiv markedsføring.

Hvis du googler Trening for gravide, topper treningskjeden SATS Google-søket. Deretter følger treningssentrene som perler på en snor.

Også fysioterapiklinikker med aktiv tilnærming til gravide, kommer høyt opp på listen.

- Flere i det private kan være flinke og ha god kunnskap om hva slags øvelser, trening og veiledning gravide med bekkenplager kan gjøre. Samtidig er det mye som kan gå galt for gravide som ikke får den hjelpen de trenger. Jeg vil utvilsomt anbefale gravide å oppsøke fysioterapeut. I tillegg anbefaler jeg fysioterapeuter å markedsføre nettopp denne tjenesten, sier Bø.

Helsestasjonene bør ha fysioterapeuter
Hun mener norske helsestasjoner også bør ha mulighet for å ansette flere fysioterapeuter, slik at flere gravide kan få hjelp.

- I dag er det færre fysioterapeuter ved helsestasjonene enn tidligere. De som jobber der har som hovedoppgave å ta seg av barna som trenger fysioterapi. Mødrene henvises gjerne til jordmor og ikke til fysioterapeut, sier Bø.

Powered by Labrador CMS