Kritiserer bruk av beinsement ved lårhalsbrudd

Ortopedisk kirurg og forsker Ove Talsnes har beskrevet faktorer som kan identifisere eldre pasienter som har risiko for å dø i forløpet etter lårhalsbrudd. 

Publisert

Av hoftebruddpasientene er ca. 15% død etter seks måneder, og ca. 25% dør innen ett år. Ikke overraskende er det de sykeste pasientene som har den dårligste overlevelsen, ifølge studien. Mer oppsiktsvekkende er det at den vanligste metoden å operere disse pasientene ser ut til å gi en overdødelighet for de svakeste pasientene de første to dagene etter operasjonen.

Beinsement

Studien viser videre at det kan se ut som om de sykeste pasientene er mer sårbar for bruk av beinsement ved fiksering av hofteprotesen under operasjonen. Siden beinsement ble tatt i bruk for over 50 år siden, har det ifølge Talsnes vært mistanke om at denne sementen har forårsaket plutselig død, noe som ikke er vitenskapelig dokumentert. Talsnes fant ikke denne forskjellen i en randomisert studie med pasienter fra sykehusene i Drammen og Elverum, men ved gjennomgang av over 11.000 lårhalsbruddpasienter i det nasjonale hoftebruddregisteret i Norge mellom 2005 og 2010 viser det seg at de sykeste eldre har en økt dødelighet når beinsement brukes til å fiksere protesen i lårbeinet. Resultatene fra studien gir holdepunkt for å si at syke eldre med hoftebrudd bør vurderes til en annen operasjonsmetode enn hva som er rutine på de fleste sykehus i Norge i dag.

Kan identifiseres

I tillegg har Talsnes’ arbeid vist at pasienter som er sårbare for overdødelighet kan identifiseres i forbindelse med operasjonen på grunnlag av klinisk undersøkelse og enkle blodprøver. Dette gir kirurgen mulighet til å identifisere sårbare pasienter tidlig i behandlingsforløpet, og dermed optimalisere håndteringen og bedre pasientsikkerheten for denne sårbare pasientgruppen.

Tittel på avhandlingen: Femoral Neck Fractures Treated with Hemiprosthesis: Comorbidity, Organ Affection and Bone Cement. On the quest for factors affecting mortality.

Tid og sted: 10. mars 2016 kl. 13:15, Rikshospitalet. 

Kilde: Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS