Fysioterapeut og fersk ordfører

I Meråker kommune har menn fra AP sittet som ordførere i 104 år. Men i fjor inntok fysioterapeut Kari Anita Furunes (37) fra SP ordførerkontoret.

Publisert Sist oppdatert

Før var Furunes rehabiliteringsleder ved Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS.

– Overgangen fra å stort sett tenke helse, til å jobbe med alt en kommune befatter seg med er stor, slår Furunes fast. Hun begynte på kurbadet i 2005 og var rehabiliteringsleder der fra 2011–2015.

Lederegenskaper 

Ordføreren har spesialisert seg på lymf-ødembehandling og har en rekke MT-kurs. Hun har også mastergrad i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid. Nå er hun i gang med et nytt masterstudium, innen kunnskapsledelse.

– Jeg er glad i å bidra til utvikling. Da jeg var rehabiliteringsleder ved kurbadet, var jeg med på å bygge opp en avdeling for dagrehabilitering og et ambulant team i Værnesregionen. Jeg jobbet både klinisk, som leder og hadde ansvar for FOU, forteller Furunes, som alltid vært en person med egne tanker og meninger, og som er eldst i en søskenflokk på tre.

Hun tror lederegenskaper er noe medfødt, men at de må utvikles. Personlige egenskaper, og hvor mye du vil og får utvikle disse, avgjør hvor god du kan bli som leder.

– Det må være et miljø der det er mulighet til å utvikle seg, og lederstøtte fra nærmeste overordnede leder er avgjørende, understreker Furunes.

Opptatt av samarbeid

Som ordfører har hun en genuin interesse i at Meråker skal være en attraktiv kommune.

– Innbyggerne skal kunne si at dette er verdens beste kommune å bo i, og at de får den helsehjelpen de har behov for. Meråker har 2.553 innbyggere, og vi har utviklet et godt tjenestetilbud, sier Furunes.

Hun brenner for samarbeid, spesielt når det blir tverrfaglig og tverretatlig. Ved kurbadet hadde hun fokus på at hver enkelt ansatt skulle bidra med det de var gode på, og hun tenker det samme som ordfører.

Kraftkommune

– Sammen kan vi få til mye, bare hver enkelt får de rette oppgavene, og kan jobbe med det de er gode på. En utfordring for meg er at de kommunale etatene har ulikt fagspråk og kompetanse. På kurbadet snakket alle «helse-språket». Å være ordfører gir enorme muligheter for å lære, men også til å jobbe for det jeg tror på, for å utvikle kommunen videre. Det er en bratt læringskurve på mange måter, sier hun.

Ordføreren forteller at Meråker har et godt helsetilbud.

– Vi er en kraftkommune, og bruker dobbelt så mye på innbyggerne som andre kommuner i samme kostragruppe.  Fysioterapiressursene har gått noe ned fra 2010, men det er en naturlig tilpasning, slår hun fast.

– Høsten 2015 ansatte vi en helsesøster til, for at barn og unge skal få et bedre tilbud innen helse. Meråker har hatt asylmottak siden 1993, og sommeren 2015 ble det etablert et asylmotak for enslige mindreårige. Jeg er opptatt av at de som vokser opp skal ha god fysisk og psykisk helse. Flere ungdommer i bygda gjorde at den kapasiteten vi hadde ikke var tilstrekkelig, en ny stilling ble derfor opprettet og besatt, forteller hun.

Furunes ønsker seg egentlig helse og aktivitet som eget fag i ungdomskolen.

– Jeg mener at det er viktig å lære om kropp, helse og aktivitet og hva de ulike yrkene krever av fysisk og psykisk helse. Jeg tenker at denne kunnskapen er viktig i valg av yrke, slik at ingen begir seg inn i et yrke man ikke har forutsetninger for å mestre, sier hun.

Viktig å finne mentorer

Anbefaler hun andre fysioterapeuter å gå inn i lederroller?

– Kjenner man at man har lyst til å gå inn i en lederrolle, må man bare prøve. Det er givende å være med på å bygge opp gode tilbud og drive utviklingsarbeid. Det er også viktig å finne egne mentorer som kan være med på å bygge en opp som leder. Men, i en slik rolle må man være oppmerksom på at det er mye arbeid. Og det kan være krevende når det stormer som verst.

Powered by Labrador CMS