Leder i faggruppen for manuellterapeuter, Lennart Bentsen.

Mener manuellterapeuter ødelegger for seg selv

Roar Syltebø mener manuellterapeuter ødelegger for seg selv når de ikke kaller seg fysioterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for uttalelsen er at han – som er manuellterapeut - ble forbigått i forbindelse med ansettelse av en barnefysioterapeut i Vågan kommune i Nordland.

Kommunen ansatte en annen fysioterapeut og begrunnet valget med at de ikke anså manuellterapeuter som like godt kvalifiserte som andre fysioterapeuter.

Syltebø klaget saken til Sivilombudsmannen og fikk medhold i at ansettelsesprosessen var håndtert feil fra kommunens side.

Les den saken her.

- I forbindelse med klagen ga kommunen tydelig uttrykk for at de ikke forstår at en manuellterapeut er en fysioterapeut med tilleggsutdannelse, slik mange andre retninger innen fysioterapi er. Det at fagmiljøet, med Norsk Manuellterapeutforening i spissen, fokuserer på at vi er noe annet enn fysioterapeuter, gjør at vi ødelegger for oss selv, sier Syltebø.

Han var tidligere medlem av Norsk Manuellterapeutforening, men har nå meldt seg inn i Norsk Fysioterapeutforbund.

Lennart Bentsen er enig

Syltebø får støtte av leder i faggruppen for manuellterapi, Lennart Bentsen.

- Vi vet at manuellterapi ikke er det mest transparente og best beskrivende begrepet for kompetansen og praksisen til en moderne manuellterapeut. Manuellterapien har utviklet seg mye de siste ti-årene, og det er utfordrende å nå ut bredt i samfunnet med at vi er fysioterapeuter som jobber kunnskapsbasert, sier Bentsen.

Faggruppen har i flere år diskutert om de skal starte en prosess for å se på konsekvensene av en eventuell navne-endring. Det blant annet fordi det er en internasjonal trend. På årsmøtet i faggruppen ble det nedstemt blant annet med begrunnelse i at navnet er godt innarbeidet på politisk plan.

Bentsen mener også det er ødeleggende at manuellterapeutene er organisert i to ulike fagforbund, henholdsvis NFF og NMF.

- Blant klinikerne generelt opplever jeg ikke at det er stor faglig uenighet manuellterapeutene i mellom. Det er derimot stor avstand politisk. Blant annet mener NMF at manuellterapeuter bør ha egen autorisasjon og det er også hovedårsaken til at de brøt med NFF i 2006. Et av argumentene til NMF vedrørende saken om autorisasjon har vært at manuellterapeuter er «vesensforskjellig» fra fysioterapeuter. Jeg kan forstå at for eksempel kommuner vegrer seg for å ansette noen som anses som vesens forskjellig fra fysioterapi, når de er på utkikk etter fysioterapeut, sier Bentsen.

Dette mener NMF

Leder i Norsk Manuellterapeutforening, Peter Lehne er enig med Bentsen i at det har vært utfordrende å nå ut bredt i samfunnet med begrepet «manuellterapeut».

- Det har imidlertid vært en enda større utfordring å nå ut i samfunnet med at en manuellterapeut kan sykmelde, henvise til spesialist og rekvirere bildediagnostikk, når vi er definert som «fysioterapeut». Det er mange eksempler på at henvisninger og rekvisisjoner har kommet i retur, fordi «fysioterapeuter ikke kan henvise», sier Lehne.

Han mener begrepet «manuellterapeut» nå er godt innarbeidet.

- Begrepet er innarbeidet i lov-, forskrift- og avtaleverk, og tas stadig mer i bruk ute i samfunnet. NFFs faggruppe for manuellterapi skal ha ros for å ha sett dette og vedtatt å beholde manuellterapeutbetegnelsen, sier Lehne.

Powered by Labrador CMS