Stor lønnsoversikt: Fysioterapeuter midt på treet

SSB kommer hvert år ut med statistikk over nordmenns lønnsutvikling. Den gir blant annet oversikt over gjennomsnittslønnen i over 300 forskjellige yrker. Statistikken viser at nordmenns månedslønn har steget med 2,9 prosent fra i 2017 til 2018.

Publisert

Fysioterapeuter tjente i 2018 i snitt 41 360 kroner i måneden, noe som var en økning på om lag 3,0% fra året før. Ergoterapeuter tjente 40 010 kr i måneden, mens vanlige sykepleiere tjente 44 780 kr i måneden.

Hva er månedslønn?

Månedslønn er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk. Månedslønn omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønn.

Når man ser på gjennomsnittlig månedslønn for alle sektorer samlet, er denne 45 610 kroner. Noe som betyr at fysioterapeuter tjente mindre i måneden enn gjennomsnittet.

Leger tjente best

Blant helsepersonell tjente helsefagarbeidere minst, i snitt 38 810 kroner, mens legene lå i den andre enden av skalaen: Allmennlegene tjente i snitt 68 090 kroner, og legespesialistene hele 83 090 kroner.

Kilde: SSB

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) publiserer snart en egen lønnsundersøkelse for fysioterapeuter, basert på hvert enkelt tariffområde. Denne skal tilgjengeliggjøres innen påske på NFFs nettsider

Powered by Labrador CMS