Lungefysioterapeut Elin Johnsen (til høyre) tenkte at det var behov for veiledning og hjelp til selvhjelp, og har laget en lungeapp som pasient Tone Kvigne her tester. (Foto: privat)

Puster seg bedre ved hjelp av ny lungeapp

–Tidligere fikk jeg to lungeinfeksjoner i året. Nå får jeg selv gjort mye for å unngå det, sier Tone Kvigne, som har testet en ny app utviklet av en fysioterapeut i Førde.

61 år gamle Tone Kvigne har redusert lungefunksjon etter en operasjon som treåring. Hun bor tre timers kjøring unna sykehuset i Førde i Sogn og Fjordane, og er bare inne til kontroll én gang i året.

– Da er det ikke lett å huske hvordan man skal få opp slim. Det er i tillegg ulike teknikker avhengig av hvor i systemet slimet sitter, sier hun.

En lungefysioterapeut i Førde observerte at denne utfordringen gikk igjen hos mange pasienter. Spesialfysioterapeut Elin Johnsen lanserer snart gratisappen «Pust deg bedre», som hun har utviklet med midler fra Helse Vest, Helse Førde og Stiftelsen Dam. Appen ventes om ikke så lenge å være tilgjengelig i AppStore og GooglePlay.

– Det går ofte en god stund mellom hver gang disse pasientene er på sykehuset for kontroll. Eller så er de innlagt med en infeksjon og har lite krefter. Jeg har ofte tenkt at jeg har sendt dem hjem med mye muntlig informasjon om teknikkene for å få opp slim og dempe åndenød. Når disse pasientene har kommet på kontroll neste gang, viser det seg at de ikke husket hva jeg sa, eller så har de ikke utført teknikkene på riktig måte, sier Johnsen. 

Hjelp til selvhjelp

Bare innen pasientgruppa KOLS er det trolig 150.000 mennesker som har diagnosen i Norge. Lungefysioterapeuten tenkte at det var behov for veiledning og hjelp til selvhjelp.

– Jeg bestemte meg for å lage en app med bilder og videoer med menneskemodeller i 3D som viser pusteteknikker hvor målsettingen er å få opp slim og dempe åndenød. Modellene kan gjøres transparente slik at hudteksturen forsvinner. Muskulaturen som aktiveres forandrer farge, så du kan se hva som skjer inne i kroppen. I tillegg er det animasjoner som understøtter den fysiologiske responsen de ulike teknikkene har. Det ligger også forklaringer i form av tekst, forteller Johnsen.

Hun har også lagt inn en del «metaforer» som i overført betydning forklarer prosessene. Det gjelder blant annet løsne-flytte-fjerne-prinsippet, hvor støt-teknikk utføres med ulik kraft på de forskjellige lungevolumene.

Pasienter kan ofte glemme kompliserte fysiologiske forklaringsmodeller, men husker metaforer om at fartsgrensen når en kjører bil er styrt av veistandarden, og at seilbåten trenger vind i seilet for å få fremdrift, forklarer hun.  

Appen kan også hjelpe brukerne med å utføre øvelsen riktig. Tiden på inn- og utpust kan doseres i hver øvelse ut fra brukerens behov. Antall repetisjoner kan legges inn, og brukeren kan trykke på «play» og utføre teknikken mens de følger det modellen på skjermen gjør. 

Fysioterapeuten har også gjort det mulig for brukerne å legge inn egen informasjon om hvordan det går med øvelsene og legge inn spørsmål de har til neste møte med fysioterapeuten. 

Rettet mot fysioterapeuter

Mens Johnsen selv har fått spesialisere seg på lungepasienter, viser hun til at fysioterapeuter ute i kommunene må jobbe i bredden med mange ulike pasientgrupper. Hun ønsket at appen også skulle være til hjelp for dem, og har derfor lagt inn en del fagterminologi. Da kan fysioterapeutene bruke verktøyet for å heve egen kompetanse ved behov, forklarer hun.

– Fysioterapeuten kan legge inn tilpasninger i appen, etter å ha sjekket pasientens respons. For eksempel vil lengden på innpusten være ulik avhengig av den enkelte brukerens lungevolum. Behandlingen må tilpasses hver enkelt, og det betyr jo at ikke alle brukere skal bruke alt. De teknikkene som ikke er egnet for den enkelte pasient, kan lett tas bort med noen tastetrykk.

Pasient Tone Kvigne forklarer at hun de siste årene har hatt lett for å få infeksjoner, i alle fall to i året. Så ble hun spurt om å bli testbruker av appen.

– Jeg hadde stor tro på appen, men trodde ikke at disse teknikkene ville være til så stor hjelp for meg. Men appen var lett å bruke, og snart behersket jeg teknikkene for å få opp slim. Det er en lettelse å kunne gjøre noe selv for å unngå infeksjon. Det er utrolig slitsomt når du har redusert lungekapasitet og må hoste mye for å få opp slim. Etter at jeg kom inn i teknikkene via appen, har jeg klart å unngå infeksjoner. 

Gratis inntil videre

I starten var det fire grunnleggende pusteteknikker i appen, nå er det utvidet til elleve. En gruppe brukere, fysioterapeuter fra kommunen og LHL-sykehuset har vært med i utviklingen, som har tatt over to år. Appen skal snart kunne lastes ned fra GooglePlay og AppStore, og er inntil videre gratis.

– Etter hvert som midlene brukes opp og utgiftene til drift og videreutvikling øker, må vi se på hvilke muligheter vi har for å sikre at «Pust deg bedre» også lever videre i fremtiden. Da kan vi enten fortsette jakten på offentlige midler eller se på andre alternativ. Men det er ennå ikke avklart, sier Johnsen.

Hun håper at appen kan hjelpe denne pasientgruppa til å få drenert slimet og dempe åndenøden, som ofte utgjør en stor del av symptombyrden for lungesyke.

– På den måten kan forverringer og infeksjoner som krever innleggelse i sykehus reduseres, og livskvaliteten forbedres, sier spesialfysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS