Migrene: Manipulasjonsbehandling med placeboeffekt

En norsk forskergruppe har undersøkt effekten av kiropraktisk manipulasjonsbehandling for migrenepasienter, samt kvantifisert placeboeffekten av slik behandling.

Publisert Sist oppdatert

Pasienter med hyppig migrene får redusert antall dager med migrene ved manipulasjonsbehandling av ryggsøylen, opplyser Universitetet i Oslo. Dette har stipendiat Aleksander Chaibi funnet ut gjennom sin doktorgradsavhandling.

Forbedret protokoll

Avhandlingen er basert på fire forskningsartikler. Studieprotokollen, som ifølge forskerne er vesentlig forbedret i forhold til tidligere studier på hodepine, er publisert i BMJ Open. Forskningsgruppen utviklet en ny placebointervensjon for å kunne kvantifisere en eventuell placeboeffekt. Dette er ifølge forskergruppen innovativt, da tidligere studier ikke har kunne kvantifisere placeboeffekten ved hjelp av et tre-armet design. Placebointervensjonen gikk ut på å benytte seg av berøringssteder som ligger langt utenfor nakke og ryggrad, og gi lette trykk. Forskergruppen har tidligere vist at 80% av pasienter som mottok denne placebobehandlingen trodde de fikk kiropraktisk behandling.

Lik effekt

Resultatene viste tilnærmet lik effekt på migrenedager, varighet og hodepineindeks (kombinert dager, varighet og intensitet) for manipulasjons- og placebogruppen ved alle tidspunkter, inkludert ved 12 måneders oppfølging. Sammenlignet med kontrollene, som fortsatte sin medikamentelle behandling hos nevrolog, var det tydelig forbedring i aktiv-gruppen som fikk manipulasjonsbehandling og i placebogruppen sammenlignet med kontrollgruppen på smertevariabelen "ingen endring".

Marginalt høyere placeboeffekt

Blindingen ble opprettholdt gjennom hele studieforløpet. Placeboeffekten ved manipulasjonsbehandling for migrenepasienter var marginalt høyere i forhold til farmakologiske migrenestudier, hvor placeboeffekten ifølge forskergruppen ofte ligger rundt 30%. Noen få, milde og forbigående bivirkninger som omhandlet lokal ømhet og tretthet på behandlingsdagen ble rapportert hos ca. 10%, mens ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert.

Selv om forfatterne konkluderer med at effekten trolig skyldes placebo, kan behandlingen, ifølge forskergruppen, vurderes i situasjoner hvor pasienter ikke tåler akutte og/eller profylaktiske migrenemedisiner, eller ønsker å avstå av andre grunner.

Avhandlingens tittel: «Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine».

Tid og sted for disputas: 29. aug. 2017, Universitetet i Oslo (Domus Medica). 

Powered by Labrador CMS