Ingen femårig manuellterapeututdanning

Kunnskapsdepartementet har i sitt forslag til statsbudsjett for 2018 utelatt femårig manuellterapeututdanning fra videre planlegging.

Publisert Sist oppdatert

I Innstilling 12 S (2016-17) bad Stortinget regjeringen om å arbeide for at det blir etablert en femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet.  

Kunnskapsdepartementet har utelatt manuellterapi fra den videre planleggingen, og videre bedt Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) om oversikt over investeringer og kostnader i vurdering av etablering av kiropraktorutdanning. 

UiO har tidligere anslått at et femårig kiropraktorstudium vil kreve et årsbudsjett på cirka 70 millioner kroner. 

-Beklagelig 

I en kronikk i Dagens Medisin mener Hans Olav Velle i Norsk Manuellterapeutforening det er svært beklagelig at Kunnskapsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for 2018 har utelatt manuellterapi fra den videre planleggingen. Han begrunner blant annet dette med at manuellterapi og kiropraktikk bør ses i sammenheng når et slikt mastergradsstudium planlegges. Manuellterapi og kiropraktikk er ifølge Velle beslektet, og gruppene har fullmakter som ligner legenes på muskel- og skjelettområdet. Videre mener Velle at nåværende manuellterapeututdanning i Bergen går en usikker fremtid i møte. 

Les kronikken i Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS