Pasientundervisning ved inflammatorisk revmatisk sykdom

De europeiske anbefalingene for pasientundervisning for personer med inflammatorisk revmatisk sykdom er nå tilgjengelige på norsk.

Publisert

Det opplyser Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), som har lagt retningslinjene ut på sine nettsider.

NKRR-forsker Heidi A. Zangi har deltatt i EULARs arbeid med anbefalinger for pasientundervisning. Hun er også førsteforfatter av artikkelen som ble publisert om de nye anbefalingene:

Overordnede prinsipper:

  • Pasientundervisning er en planlagt interaktiv læringsprosess som skal gjøre personer med inflammatorisk revmatisk sykdom bedre i stand til å håndtere livet og oppnå optimal helse og velvære.
  • God kommunikasjon, medbestemmelse og samhandling mellom pasienter og helsepersonell er helt nødvendig for at pasientundervisningen skal være effektiv

Anbefalinger:

1.Personer med inflammatorisk revmatisk sykdom bør få tilbud om pasientundervisning som en integrert del av standard behandling for å øke deres medvirkning i behandling og helsefremmende tiltak

2. Personer med inflammatorisk revmatisk sykdom bør ha tilgang til pasientundervisning gjennom hele sykdomsforløpet og som et minimum når diagnosen stilles, ved endring av medikamentell behandling og når pasienten har behov for det på grunn av sin fysiske, psykiske eller sosiale tilstand

3. Innhold og form på pasientundervisningen bør skreddersys og tilpasses den enkelte pasients behov

4. Pasientundervisning bør omfatte individuell og/eller gruppebasert undervisning. Den kan gjennomføres ansikt-til-ansikt og/eller nettbasert, gjerne understøttet av telefonsamtale, skriftlig informasjon, film, og lignende

5. Pasientundervisning bør ha et teoretisk fundament og være kunnskapsbasert. F.eks. kan selvhjelpsprogrammer, kognitiv atferdsterapi eller stressmestring være aktuelt.

6. Effekten av pasientundervisning bør evalueres. Effektmålene bør gjenspeile hensikten med og innholdet i undervisningen.

7. Pasientundervisning bør gjennomføres av helsepersonell med relevant kompetanse og erfarne brukere. Når det er hensiktsmessig bør undervisningen gjennomføres av et tverrfaglig team.

8. Helsepersonell og erfarne brukere som skal utføre pasientundervisning bør få mulighet til å gjennomgå relevant opplæring for å tilegne seg og opprettholde kunnskap og ferdigheter.

Kilder:

www.diakonhjemmetsykehus.no

Zangi HA et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2015; 74:954-962. Published online first on March 3, 2015 as doi:10.1136/annrheumdis-2014-206807

Powered by Labrador CMS