Flest behandles for muskel- skjelettlidelser

Ulike typer muskel- skjelettlidelser var hyppigste årsak til kontakt med sykehus for kvinner i 2014.

Publisert Sist oppdatert

Det viser fersk statistikk om pasienter på somatiske sykehus fra Statistisk sentralbyrå.

Kvinner får oftere behandling på sykehus enn menn, også når man ser bort fra svangerskap og fødsel. Den hyppigste årsaken til kvinners sykehusbesøk i 2014 var muskel- og skjelettlidelser.

For menn var dette den nest hyppigste årsak, etter skader og forgiftning.

En av seks

Én av seks pasienter ble behandlet for en muskel- eller skjelettlidelse på sykehus i 2014, ifølge SSB.

Dette omfatter for eksempel reumatisme, artroser, rygglidelser, "bekkenløsning", fibromyalgi og benskjørhet.

De fleste som behandles for muskel- og skjelettlidelser behandles poliklinisk. For kvinner har antall konsultasjoner økt fra 70 til 119 konsultasjoner pr 1.000 innbyggere fra 2002 til 2014.

Hjerte- og kar

Hjerte- og karlidelser og kreft er det også relativt mange som får behandling for. Dette er ofte eldre personer. Unge menn behandles oftere for skader enn eldre menn, mens kvinnene oftere behandles for skader når de blir eldre. I 2014 ble flere pasienter behandlet på dagtid, enten med dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon, sammenlignet med året før.

Kilder:

www.ssb.no

www.dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS