Legger vekt på seniorer i ny studie

Nylig satte STAMI i gang et forskningsprosjekt om arbeidsevne og virkninger av tungt, fysisk arbeid i pleie- og omsorgssektoren og i byggebransjen. Studien fokuserer særlig på de eldre arbeidstakerne.

Arbeidstakere over 50 år utgjør en stadig større del av arbeidsstokken her til lands. I denne aldersgruppen er forekomsten av muskel- og skjelettplager høy, og dette utgjør en vesentlig del av sykefravær og tidligpensjonering.

- Både på samfunnsnivå og for den enkelte er det viktig å opprettholde arbeidsevnen så lenge som mulig for enhver arbeidstaker. I dette prosjektet ønsker vi å belyse faktorer som kan være med på å avgjøre hvor lenge man blir stående i jobb i fysisk krevende yrker, og vi ønsker å legge vekt på seniorer, forteller prosjektleder Bo Veiersted ved STAMI til www.stami.no.

Høy grad av mekanisk eksponering

Manuell håndtering av objekter, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid finner man på en rekke arbeidsplasser, og muskel- og skjelettplager er vanlige i alle lag av befolkningen. I enkelte yrkessektorer finner man imidlertid i større grad mekaniske eksponeringsfaktorer, og dette gjelder særlig for ansatte i pleie- og omsorgssektoren og innenfor byggebransjen.

-Denne type yrker vurderes ofte som tunge og med hyppig forekomst av risikofaktorer for muskel- og skjelettplager. Vi har i en tidligere studie funnet at redusert helsetilstand blant spesielt eldre bygningsarbeidere kunne ha innflytelse på arbeidets utførelse, sier Veiersted.

Han påpeker at vi ofte ikke vet hvor tungt arbeidet egentlig er og hvilke komponenter i arbeidseksponeringen som er begrensende for videre yrkesgjennomføring.

Skandinavisk samarbeid

-Dette ønsker vi å undersøke gjennom denne studien. For å gjennomføre målinger ute på arbeidsplassene er vi avhengige av et godt samarbeid med entreprenører og sykehjem. Vi skal gjøre målinger av bl.a. kraftbruk ved løft, arbeidstid i uhensiktsmessige stillinger og oversikt over aktiviteter på jobb som i fritid. Vi har også samarbeid med tre forskningsinstitusjoner i Danmark og Sverige.

Les mer på www.stami.no

Powered by Labrador CMS