Verktøykasse for rehabilitering av muskel- og skjelettplager

I en ny artikkel fra forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) presenteres et kjernesett av anbefalte instrumenter som kan brukes i evaluering av rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettplager (MUSS). 

Publisert Sist oppdatert

- At man kan måle endring i helse, funksjon og livskvalitet hos de som mottar rehabilitering er viktig. Da kan man vurdere effekten av rehabilitering, både for pasienter og for samfunnet.  Å ha gode, pålitelige og egnede instrumenter som er enkle å ta i bruk er avgjørende, sier ergoterapeut og forsker Mari Klokkerud til nkrr.no. Hun har sammen med professor Ingvild Kjeken ledet arbeidet med utviklingen av kjernesettet.

Grundig prosess

I artikkelen «Developing and testing a consensus-based core set of outcome measures for rehabilitation in musculoskeletat diseases» presenteres det anbefalte kjernesettet som består av ni kjente instrumenter. Disse er tidligere oversatt og kvalitetssikret for bruk i evaluering av rehabilitering for personer med muskel skjelettsykdommer, -skader og –plager.

Klokkerud forteller at det har vært en grundig prosess i forkant av at instrumentene til kjernesettet ble valgt ut.

- I artikkelen beskrives det hvordan instrumentene er valgt ut gjennom en trinnvis og evidensbasert prosess med systematiske litteratursøk, avstemminger (Delphi-prosess) og pilotutprøving. Konsensusgruppen bestod av pasienter, helsepersonell og forskere. I alt 386 pasienter deltok i pilotutprøvingen av kjernesettet.

Artikkelen finner du her.

Hva måler kjernsettet?

Kjernesettet måler 10 aspekter ved helse, funksjon og livskvalitet. Følgende instrumenter inngår i kjernesettet: NRS smerte og NRS utmattelse/fatigue, 30-sekunders reise- og sette seg test (fysisk form), Hopkins Symptom Checklist-5 (mental helse), Hannover Functional Questionnaire (daglige aktiviteter), Patient-Specific Functional Scale inkludert motivasjonsskår ved oppstart (måloppnåelse), EuroQol 5D-5L (helserelatert livskvalitet), COOP/WONCA spørsmål om sosial deltakelse og Effective Musculoskeletal Consumer Scale-17 (mestring).

Kjernesettet er tilgjengelig i Klinisk verktøykasse på NKRRs hjemmesider. Alle instrumentene, med unntak av EQ5D -5L, kan brukes fritt og gratis. EQ5D-5L må man ha godkjenning for å kunne bruke.

Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering (www.nkrr.no).  

Powered by Labrador CMS