- Ikke late og viljeløse

Mange unge havner utenfor arbeidslivet, og det kreves store investeringer for å få dem ut av NAV-systemet, viser en ny forskningsrapport fra SINTEF.

Publisert

Prosjektet ”Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag” er utført i samarbeid med NAV Sør-Trøndelag for å se på tiltak som kan forbedre situasjonen.

Hovedårsaken til at de faller utenfor er ofte dårlig selvfølelse, sosiale problemer, psykiske problemer, ensomhet, manglende motivasjon og generelt dårlig mestringsfølelse etter mange nederlag.

Se også Har A'en ramlet ut av NAV?

- Ingen holdepunkter

– De får ofte stempel som navere, men vi finner ikke holdepunkter for å si at denne gruppen har havnet utenfor på grunn av at de er late og viljeløse, forteller prosjektleder Solveig Osborg Ose, seniorforsker ved SINTEF med doktorgrad i samfunnsøkonomi.

Rapporten bygger i hovedsak på informasjon fra intervjuer med ca. 100 NAV-ansatte i Sør-Trøndelag, samt en spørreundersøkelse blant nesten 600 unge brukere i alderen 16-29 år. Dette er unge brukere som trolig vil trenge spesiell innsats for å komme ut i arbeidslivet eller tilbake til skolebenken.

For sent

Forskerne bak rapporten ser det som et stort problem at NAV ofte kommer for sent på banen med hjelp til unge som har havnet utenfor.

– Da er situasjonen ofte allerede tung, og det må sterke og ressurskrevende tiltak til for å lykkes. Dette er ikke en god samfunnsøkonomisk måte å jobbe på, sier Ose til gemini.no.

Forskningsrapporten er et av flere prosjekter rundt i landet som finansieres av Arbeids- og velferdsdirektoratets satsing “Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor”. SINTEFs kartleggingsprosjekt skal fremover følges opp av forskere ved HiST og NTNU som vil se nærmere på de sosialfaglige og pedagogiske delene av arbeidet ved noen av NAV-kontorene i fylket.

Powered by Labrador CMS