Prisvinner Ida Melchiorsen Gudbrandsen er nå i turnus.
Prisvinner Ida Melchiorsen Gudbrandsen er nå i turnus.

Vant NFF-pris med oppgave om subakromialt smertesyndrom

Vinneren av NFFs studentpris 2015 er kåret. Prisen for beste bacheloroppgave gikk til Ida Melchiorsen Gudbrandsen, Universitetet i Tromsø.

Publisert

Bachelorppgaven har tittelen ”Trening som behandling ved langvarig subacromialt impingement syndrom – en litteraturstudie om vurdering av overføringsverdi til praksis”.

Tidligere vinnere

2014 Hege Elisabeth Westgaard, Høgskolen i Bergen: «Kroppsholdning – meningsrammer og praksis».  

2013 Agnete Samuelsen og Solveig Kindlihagen, Universitetet i Tromsø: "Den sensitive og reflekterende fysioterapeuten – en kvalitativ studie om tilnærming hvor dissosiasjon kommer til uttrykk som klinisk fenomen.”

2012 Janne Kleivset og Lena Due-Sørensen, Høgskolen i Oslo og Akershus: «Fysisk aktivitet for overvektige barn: En kompleks vei til opplevelse av bevegelsesglede».

Utvalget som har vurdert priskandidatene har bestått av Merete Tønder og Gro Opseth fra Fag- og utdanningspolitisk utvalg i NFF og Marianne Aars, seksjonsleder i fagseksjonen i NFFs sekretariat. I alt ni bacheloroppgaver ble vurdert.

- Nyskapende metodiske tilnærminger

- Utvalget er samstemt om at oppgavene var av imponerende kvalitet, og viste mye fysioterapeutisk kunnskap. Oppgavene viste en god bredde i faglig innhold og metodisk tilnærming. I år var det flere oppgaver med nyskapende metodiske tilnærminger, som på en god måte viste hvilken relevans kunnskapen kan få for praksis, skriver utvalget i de generelle kommentarene til årets priskåring.

Begrunnelse for vinneroppgaven

Når det gjelder vinneroppgaven til Ida Melchiorsen Gudbrandsen, har utvalget følgende begrunnelse:

«Kandidaten har gjort en litteraturstudie med den grundige metodiske tilnærmingen som forventes i denne type forskningstilnærming. Men i tillegg til å vurdere studienes kvalitet og forskningsresultatenes gyldighet, har kandidaten vurdert innholdet i intervensjonene. Dette er gjort med betydelig fysioterapeutisk kunnskap når det gjelder treningsprinsipper og skulderleddets funksjon.

Kandidaten har vist en nysgjerrighet til å gå dypere inn i RCT-studier og evne til kritisk refleksjon når det gjelder hvilken nytteverdi slik forskning kan ha for god fysioterapeutisk praksis. Oppgaven er et selvstendig og godt bidrag når det gjelder å utforske forskningsresultater og hva som skal til for at de kan få betydning for praksis.

Kandidaten behersker den metodiske fremgangsmåten i litteraturstudier og kombinerer den med fysioterapeutisk kunnskap på nyskapende måter. Oppgaven har stor nytte for fysioterapifaget og er nytenkende i sin metodiske og faglige tilnærming. Dette er en verdig vinner av studentprisen 2015!»

Fysioterapeuten gratulerer!

Vi kommer med en fyldigere presentasjon av Ida Melchiorsen Gudbrandsen og hennes bacheloroppgave i Fysioterapeuten nr.1/2016.

Powered by Labrador CMS