Full sal under fysioterapifestivalen i Tromsø. Foto: Dagrun Lindvåg
Full sal under fysioterapifestivalen i Tromsø. Foto: Dagrun Lindvåg

Markerte «slutten» med festival

Avdeling Troms slo på stortromma med to dagers fysio-terapifestival før sitt aller siste årsmøte. Avdelingen, som ble startet i 1957, legges snart ned.

Publisert Sist oppdatert

 Det skjer også med alle de andre fylkeslagene i NFF.

Fra 1. juni heter det ikke lenger Avdeling Finnmark, Avdeling Troms og Avdeling Nordland. Region Nord er det nye navnet, og den første valgte regionlederen i nord heter Hans Leo Dagsvik, helsesjef i Vefsn kommune i Nordland. (se egen sak)

Mange deltakere

Fysioterapifestivalen ble arrangert i Tromsø 13.-14. febuar og samlet totalt 121 deltakere. På programmet var det 21 faglige og fagpolitiske presentasjoner. 20 av innleggene ble holdt av folk fra Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø kommune og av selvstendig næringsdrivende. Både Dagsvik og NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke var til stede på festivalen.

Fredag ettermiddag ble det aller siste årsmøtet i Avdeling Troms avholdt – med 24 deltakere. Ingen tvil om at de fleste fysioterapeuter foretrekker fag framfor organisasjon og fagpolitikk.

Veteran

Avdelingsleder i Troms, Anders Aasheim, er en veteran i NFF. Han har vært avdelingsleder siden 2002, og satt også 12 år i NFFs etiske utvalg fra 1995.

– Hvilke råd vil du gi til NFF og den nye regionlederen?

– Vi har fått en meget dyktig regionleder, som skal starte opp et nytt ledd i organisasjonen. Det skal han få full frihet til å gjøre uten råd fra en 7. far i huset. NFF på nasjonalt nivå må jobbe for å få enda mer politisk innflytelse og gjennomslagskraft. Det er nok av viktige saker. Jeg tror Fred Hatlebrekke er rett mann til den jobben, og han har et forbundsstyre med større politisk kraft og tyngde enn tidligere.

Har satset på informasjon

– Hva har Avdeling Troms valgt å prioritere?

– Vi har prioritert medlemsservice av god kvalitet med kort responstid, og vi har satset på medlemsinformasjon. Alle medlemmer får minst 20 nyhetsoppdateringer årlig fra avdelingen, med link til saker på nettsiden vår. E-post og nett har gitt helt nye arbeidsmåter. De nye regionene kommer til å gå videre med dette, blant annet i sosiale medier, sier Aasheim.

 I tillegg har avdelingen sendt fagpolitisk informasjon i form av nyhetsbrev til politiske og administrative beslutningstakere, media, organisasjoner, samarbeidspartnere, NAV-kontor og politiske partier i Troms.

– Dette har vi gjort for å gi grunnlag for følgende tanke hos beslutningstakere i plan- og budsjettprosesser: «La oss styrke fysioterapitjenesten, dere. Den har vi lest mye bra om.».

Ut av komfortsonen

– Hvordan ser utfordringene ut fra ditt ståsted hos Fylkesmannen i Troms?

– Jeg jobber blant annet med administrasjon av turnustjenesten nasjonalt, og det gir tett kontakt med nye kolleger. På fritiden foreleser jeg for fysioterapistudenter om nasjonale føringer i folkehelsearbeidet. Da prøver jeg også å belyse spørsmålet «- og hva kan fysioterapeuter gjøre?».

– Ja, hva kan de gjøre?

– Jeg mener at fysioterapeuter har en utfordring i å finne sin plass i det brede, sektorovergripende folkehelsearbeidet. Det er greit nok å arbeide med folkehelse innen helsesektoren – vår komfortable hjemmebane. Men hva med utfordringene med å få ordfører, rådmann, kommuneplanlegger, andre sektorer og frivilligheten med på laget? Stikkord er oversikt over helsetilstanden, kommuneplanlegging, nettverksarbeid, medvirkning og kunnskapsbaserte tiltak. Det er interessant!

Powered by Labrador CMS