Episode 5 - Norsk psykomotorisk fysioterapi

- En særnorsk tradisjon med usikker effekt?

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

I denne episoden gjennomgås norsk psykomotorisk fysioterapi. Et fagfelt der det nærmest finnes flere mastergradsutdanninger enn effektstudier. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i stor grad på observasjoner, fortolkninger, erfaringer, opplevelser og meninger. Er dette godt nok? Hvor går veien videre? Pasientgrunnlaget er der, men er norsk psykomotorisk fysioterapi løsningen? Eller finnes det mer effektive alternativer?

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen.

Referanser:

Braatøy T. De nervøse sinn: medisinsk psykologi og psykoterapi. Oslo: Cappelen, 1947.

Ianssen B, Øvreberg, G., Andersen, T., Hanssen, I., Kvebæk, I., Ottesen, A. og Rognved, E. Norwegian Psychomotor Physiotherapy: Movements of Life. 2012. Hentet fra: https://assets.website-files.com/5a782b47a1256900015fe7c2/5d3aa42471235b56e132430d_Movements_of_life_LR.pdf

Bergland A, Olsen CF and Ekerholt K. The effect of psychomotor physical therapy on health-related quality of life, pain, coping, self-esteem, and social support. Physiother Res Int 2018; 23: e1723. 2018/07/14. DOI: https://doi.org/10.1002/pri.1723

Furukawa TA, Noma H, Caldwell DM, et al. Waiting list may be a nocebo condition in psychotherapy trials: a contribution from network meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2014; 130: 181-192. 2014/04/05. DOI: https://doi.org/10.1111/acps.12275

Dragesund T, Nilsen RM and Kvåle A. Norwegian Psychomotor Physiotherapy versus Cognitive Patient Education and active physiotherapy-A randomized controlled trial. Physiother Res Int 2021; 26: e1891. 2020/12/16. DOI: https://doi.org/10.1002/pri.1891

Launes G, Hagen K, Sunde T, et al. A Randomized Controlled Trial of Concentrated ERP, Self-Help and Waiting List for Obsessive- Compulsive Disorder: The Bergen 4-Day Treatment. Front Psychol 2019; 10: 2500. 2019/12/06. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02500

Launes G, Hagen K, Öst LG, et al. The Bergen 4-Day Treatment (B4DT) for Obsessive-Compulsive Disorder: Outcomes for Patients Treated After Initial Waiting List or Self-Help Intervention. Front Psychol 2020; 11: 982. 2020/06/13. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00982

Ehlers A, Hackmann A, Grey N, et al. A randomized controlled trial of 7-day intensive and standard weekly cognitive therapy for PTSD and emotion-focused supportive therapy. Am J Psychiatry 2014; 171: 294-304. 2014/02/01. DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.13040552

Powered by Labrador CMS