Ragnhild Lied ble mandag valgt til ny leder i Unio. Foto:Unio.
Ragnhild Lied ble mandag valgt til ny leder i Unio. Foto:Unio.

Unio tar «Framtidsdebatten»

- Ungdom mener at fagforeninger sikrer bra lønn og trygge arbeidsvilkår. Dette ifølge en rapport som Arbeidsforskningsinstituttet har laget på oppdrag fra Unio.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten «Framtidsdebatten» er omtalt i Klassekampen, og presenteres på Unio-konferansen i dag, skriver unio.no.

Konferansen, som holdes på Sundvolden Hotel 8. og 9. desember, har fått følgende tittel: «Forandring fryder, men hvorfor gjør det da så vondt?». 

Ny ledelse i Unio

Mandag hadde Unio representantskapsmøte, med valg av Ragnhild Lied (56) som ny leder. Hun overtar etter Anders Folkestad som har ledet Unio i 14 år.

Ragnhild Lied har vært sentral tillitsvalgt i Utdanningsforbundet fra 2002 og leder siden 2012. Solveig Kopperstad Bratseth (57) blir 1. nestleder i Unio og Kjetil Rekdal (43) blir 2. nestleder. De kommer fra henholdsvis Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund.  Den nye ledelsen overtar fra 1. januar 2016, skriver unio.no.

Ungdom og fagforeninger

Når det gjelder temaet ungdom og fagforeninger har Arbeidsforskningsinstituttet gjort blant annet følgende funn:

73,2 prosent av ungdom er helt eller delvis enige i at fagforeninger er viktige for å få god lønnsutvikling.
63,3 prosent er enige i at uten fagforeninger ville ansattes arbeidsforhold vært mye verre.
70,5 prosent mener det vil være svært, eller nokså viktig å fagorganisere seg i en framtidig jobb.

Pensjon og flyktninger

Andre temaer på representantskapsmøtet var pensjon og flyktninger. Unio skriver i en uttalelse at yngre årskull må sikres mulighet til en pensjon som utgjør to tredeler av sluttlønn.

- Ansatte i offentlig sektor skal fortsatt ha gode, livsvarige pensjoner med kjønns- og aldersnøytrale premier, og med reguleringsgarantier både i opptjenings- og utbetalingstiden. Pensjon fra 62 år med god livsvarig kompensasjon skal fortsatt være et reelt alternativ. Særaldersgrensene skal videreføres, mener Unio.

Representantskapsmøtet kom også med en egen uttalelse om flyktningsituasjonen.

Powered by Labrador CMS