Har laget tiltaksplan mot overdiagnostisering

Overdiagnostisering og overbehandling er et høyaktuelt tema. Norsk forening for allmennmedisin (NLA) la nylig fram en tiltaksplan mot overdiagnostisering på en konferanse i Washington.

Publisert Sist oppdatert

Foreningens policydokument for å begrense overdiagnostikk ble presentert under et arbeidsseminar på den internasjonale konferansen Preventing Overdiagnosis 2015. Her møttes fagfolk fra hele verden for å diskutere overdiagnostikk og overbehandling, skriver Dagens Medisin. Avisen har flere artikler om temaet og fra konferansen på sine nettsider.

Dokumentet er vedtatt av Norsk forening for allmennmedisin, og skal behandles på det neste årsmøtet til Den norske legeforening.
– Foreningen mener dette er viktig fordi det er et reelt problem, sier Morten Laudal til avisen. Han er fastlege og talsperson for gruppen som har utarbeidet tiltaksplanen.

- Ordet kreft brukes for mye

Laudal og kollegene tar blant annet til orde mot den omfattende bruken av ordet kreft:
– Å slutte å bruke ordet kreft om celleforandringer som finnes ved en screeningtest, og forandringer som er av slik beskaffenhet at det sannsynlig ikke blir en dødbringende kreft – en kreft som sprer seg – er antakelig uheldig, sier Laudal.

Blant deltakerne på arbeidsseminaret var fastleger fra flere land, det norske kunnskapssenteret og Jørgen Holmboe fra Helsedirektoratet.

Overbehandlingstilsyn?

Ett annet tiltak som legene foreslår, er at Helsetilsynet må føre tilsyn med overdiagnostikk. På spørsmål om hvordan dette skal gjennomføres, sier Laudal at det er noe Helsetilsynet må svare på.

- Men det er nok slik, at tilsynet er oppmerksomme på dette og har en intensjon om å gjøre det. Når det gjelder for eksempel meniskoperasjoner hos eldre, som det ikke er indikasjon for, kunne tilsynet starte med å se på frekvensen av meniskreseksjoner til personer over 50 på norske sykehus, og be om en forklaring på det – når det beviselig er skadelig. Vi er klare til å bli invitert til å drøfte hvordan overdiagnostikk kan bli tema for tilsyn, sier Laudal til Dagens Medisin.

Les en blogg fra konferansen på BMJs nettsider.

 

Powered by Labrador CMS