Australsk studie utfordrer slankeråd

De fleste mener at gradvis vektnedgang over et lengre tidsrom gir mest varige resultater, og at kiloene kommer fortere tilbake når vekttapet skjer raskt. Men stemmer det?

Publisert Sist oppdatert

Australske forskere har gjennomført en randomisert studie for å finne ut om graden av vekttap i en gitt periode har betydning for vektøkning i etterkant. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Lancet: “The effect of rate of weight loss on long-term weight management: a randomised controlled trial”.

Resultatene kan tyde på at graden av vekttap og hvor raskt det skjer, ikke har noen betydning for hvor mye man går opp igjen. I denne studien var varigheten 144 uker.

- Disse funnene er ikke konsistente med dagens retningslinjer, som anbefaler gradvis vekttap og ikke å gå for mye ned i vekt på kort tid. Dette er basert på overbevisningen om at når man går fort ned i vekt, legger man raskt på seg igjen, skriver forfatterne.

Studien ble gjennomført ved et sykehus i Melbourne og inkluderte 204 pasienter, 51 menn og 153 kvinner. Deltakerne var mellom 18 og 70 år og hadde en BMI på 30 – 45 kg/m2.

200 deltakere ble randomisert til et program for gradvis vekttap eller et program for raskt vekttap i perioden mars 2008 til mars 2010.

Etter fase 1 hadde 51 (50 %) av deltakere i gruppa for gradvis vekttap og 76 (81 %) i gruppa for raskt vekttap, gått 12,5 % eller mer ned i vekt, og startet på fase 2. Etter 144 uker hadde begge gruppene gått nesten like mye opp i vekt som de hadde gått ned i vekt i fase 1.

Powered by Labrador CMS