Patellofemorale smerter blant unge

Knesmerter er en av de hyppigste muskel- og skjelettplager blant unge. Patellofemorale smerter (PFP) er av plagene med dårligst langtidsprognose.

Treningsterapi har vist seg som den mest effektive behandlingsformen for pasienter med PFP, sammenlignet med pasientundervisning og en avventende holdning, skriver www.fysio.dk.  

Forskning på voksne

Kliniske forsøk så langt er utført på den voksne delen av befolkningen, noe som betyr at treningsterapi ikke er en evidensbasert behandling av barn og unge med PFP. Danske Michael Rathleffs PhD.-avhandling "Adolescents with Patellofemoral Pain: Epidemiology, Biomechanics and Exercise as Treatment" har forsøkt å gi oss noen nye svar om unge med PFP.

Lang symptomvarighet

Resultatene fra Rathleffs forskning viser at blant 3.000 unge mellom 12-19 år rapporterte 32 prosent om knesmerter, som dermed forekom like ofte som ryggsmerter. Blant 2.200 unge mellom 15-19 år ble 153 diagnostisert med PFP, noe som tilsvarer en forekomst på 7 prosent. Unge kvinner hadde 2,3 ganger så høy forekomst sammenlignet med unge menn.

Gjennomsnittlig hadde unge med PFP en symptomvarighet på mer enn tre år, og de rapporterte om alvorlige smerter, funksjonsbegrensninger og lav livskvalitet.

Unge jenter med PFP var karakterisert med endret nevromuskulær knekontroll kombinert med en lavere maksimal muskelstyrke. Studiens resultater indikerer alvorlige defisitter i både selvrapporterte og objektive mål.

Michael Rathleff disputerer mandag 16. juni kl. 14.00 på Forskningens Hus i Aalborg.

Saken ble først omtalt på www.fysio.dk.

Powered by Labrador CMS