Manuellterapeut Liv Jorunn Faanes Slagsvold demonstrerte hvordan hun utfører Eplets manøver ved krystallsyke i bakre buegang, på årsmøteseminaret i NFF Region Sørøst. Foto: Sissel Hovland

-Fysioterapeuter kan hjelpe mange med svimmelhet

Ved å lære litt om diagnoser som gir svimmelhet, kan fysioterapeuter blant annet hjelpe de 70 000 som hvert år får BPPV (krystallsyke), ifølge manuellterapeut Liv Faanes Slagsvold.

11. februar hadde NFF Region Sørøst sitt årsmøteseminar i Skien. Ett av temaene på dagsordenen var de vanligste diagnosene som gir svimmelhet.

-Det er greit å vite hva kortvarige kontra mer langvarige svimmelhetsanfall kan være tegn på. Finnes det følgesymptomer - som øresus og dottfølelse, smerte, kan det observeres nystagmus, som er ufrivillige øyebevegelser? Hvordan pasienten beveger seg kan si mye om årsak til svimmelheten, for eksempel om pasienten er mer ustø enn svimmel, sa foredragsholder Liv Jorunn Faanes Slagsvold. Hun er manuellterapeut ved Helsehuset Stokke og har de siste femten årene jobbet mye med utredning og behandling av svimmelhet.

Beroliger med god informasjon

Slagsvold sier at det generelt er viktig å gi god informasjon til pasienter som sliter med svimmelhet.

-Det er ikke sjelden at disse har tenkt at nå har de fått hjernesvulst eller annen svært alvorlig sykdom. De fleste synes at det er svært ubehagelig å være svimmel - de mister helt kontrollen. Da er det i det minste greit å vite at svimmelhet sjelden er tegn på alvorlig sykdom. Alle mine pasienter får en god dose informasjon. Hva er det som gjør at vi kan gå rundt i oppreist stilling, og hva er det som gjør at vi plutselig får problemer med nettopp det. Dette gjør at svimmelheten ikke er så skummel lenger, sier hun.

Sender noen pasienter videre

Manuellterapeuten nevner BPPV (krystallsyke) som en diagnose fysioterapeuter bør være oppmerksomme på, og sier at i de fleste tilfellene er BPPV greit å behandle. Er man usikker, kan det være greit å koble inn behandlere med mer erfaring, og kanskje spesialutstyr som VNS-briller, forteller Slagsvold. VNS-briller får lettere fram nystagmus, som er ufrivillige rytmiske bevegelser i ett eller begge øynene, og retning på bevegelsene.

-Hvilke pasienter sender du videre?

-Om nystagmusen slår slik at jeg mistenker sentral årsak til svimmelheten, eller at «noe ikke stemmer», henviser jeg dem til MR av hodet. Eventuelt henviser jeg til øre-nese-hals-lege (ØNH) for å få tatt en audiometri, høreprøve, om jeg har mistanke om Meniere. Dette er en av få sykdommer som gir svimmelhet og hørselspåvirkning. Nedsatt hørsel på ett øre skal også videre til ØNH-lege, sier hun.

Slagsvold spør også pasientene om de har fått tatt blodprøver og er sjekket for blant annet borellia (fra flått), og lavt nivå av vitamin D eller jern.

-Kommer pasienten raskt til meg, og har vært svimmel, kvalm og elendig siste døgnet og jeg mistenker vestibularisnevritt, som er virus på balansenerven, gjelder det å få rask kontakt med lege. Da kan legen starte med prednisolon-behandling, som er kortison. Etter 48 timer er dette for sent, og pasienten må regne med et noe lengre sykdomsforløp, forklarer hun.

Gjelder å være i aktivitet

For noen år tilbake var det debatt rundt det å lære å leve med svimmelhet versus å skulle jobbe for å få den under kontroll.

-Jeg ser ikke noen grunn til at svimmelhet ikke skal utredes. Og får man ikke hjelp hos den første, kan det vel ikke skade å få en ny vurdering hos en annen som driver mye med slike utredninger. Men for noen vil jo ustøhet eller svimmelhet være et vedvarende problem. Da gjelder det å ikke sette seg ned, men å være i jevnlig aktivitet. Pasientene må bare tillate seg å hvile litt mer enn normalt innimellom, råder Slagsvold.

Ser på annen oppkobling til møter

Regionleder Sissel Hovland sier at temaet svimmelhet ble tatt godt imot av deltakerne på årsmøteseminaret, og hadde vært spilt inn som et ønsket tema.

På årsmøtet i regionen ble det ellers enighet om å se på mulighetene for annen elektronisk deltagelse på årsmøter og fagdager enn dagens ordning med Skype. Tanken var at flere fysioterapeuter kunne samles på fysiske møtepunkter lokalt rundt om i hele regionen for fagprat og nettverking, og derfra koble seg på møtet elektronisk via andre tekniske løsninger.

Powered by Labrador CMS