Ufarliggjøring og oppfølging hjelper ryggpasienter tilbake i jobb

Kortvarig behandling i form av grundig medisinsk sjekk og råd om fysisk aktivitet hjelper pasienter med langvarige ryggplager tilbake til jobb.

Publisert

Ifølge arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Sigrun Vågeng, kommer halvparten av de som er sykmeldt i mer enn åtte uker ikke tilbake til jobb.

Tall fra en ny studie i regi Uni Research Helse viser at 60% av de deltakerne som fikk en kort behandling av spesialist i fysikalsk medisin og oppfølging av fysioterapeut var tilbake i jobb et år senere. 

Tilbake etter noen måneder

Alle deltakerne hadde langvarige ryggplager, i snitt har de hatt ryggplager i 10 til 12 år. De hadde vært sykmeldt i to til ti måneder da behandlingen startet. 

De fleste av de som kom tilbake i jobb, var tilbake allerede tre til fire måneder etter behandlingen.

Brief Intervention

Behandlingen de fikk, såkalt Brief Intervention, består først av en time hos spesialist i fysikalsk medisin. Spesialisten foretar en grundig medisinsk sjekk av ryggen for å utelukke alvorlig sykdom eller skade. Uspesifikke ryggsmerter forklares og ufarliggjøres, og pasientene oppmuntres til å gjenoppta fysisk aktivitet og arbeid. En fysioterapeut følger så opp med råd og veiledning.

Les mer om studien på Uni Research Helse sine nettsider.

Powered by Labrador CMS