Illustrasjonsfoto

Smertebegrepet har gjennomgått revisjon

International Association for the Study of Pain (IASP) reviderte tidligere i år definisjonen av smertebegrepet. Artikkelen som beskriver denne prosessen er nå publisert i Pain.

Publisert Sist oppdatert

International Association for the Study of Pain (IASP) sin definisjon av smerte har i 41 år hatt følgende ordlyd; “En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade, eller beskrevet som slik skade”. Denne definisjonen ble vedtatt av IASP-rådet i 1979. Definisjonen har blitt akseptert av helseprofesjoner og forskere, og vedtatt av flere profesjonelle, statlige og ikke-statlige organisasjoner, inkludert Verdens helseorganisasjon (WHO). Den senere tiden har flere stemmer kommet til, og argumentert for at mye har skjedd på smertefeltet siden 1979 – noe som bør føre til at definisjonen revideres.

Ekspertgruppe

Derfor dannet IASP i 2018 en multinasjonal ekspertgruppe bestående av 14 personer med bred ekspertise innen klinisk og grunnleggende forskning relatert til smerte. Dette ble gjort for å evaluere gjeldende definisjon og tilhørende merknad, og anbefale om den skal beholdes eller endres. Gjennomgangen gir en oversikt over de kritiske begrepene, analysen av kommentarer fra IASP-medlemmer og publikum, og komiteens endelige anbefalinger for revisjon. Alt dette ble diskutert over en toårsperiode.

Vi kan anta

Ekspertgruppen anbefalte til slutt at definisjonen av smerte bør revideres, og med følgende ordlyd (fritt oversatt): "En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med, eller som kan antas assosiert med, faktisk eller potensiell vevsskade". Den reviderte definisjonen og tilhørende merknader ble enstemmig vedtatt av IASP-rådet tidligere i år.

Les mer om bakgrunnen og analysene som ligger til grunn for denne revisjonen i en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Pain

Powered by Labrador CMS