Mer helseplager blant norske jenter

Mange jenter rapporterer om helseplager, stress og overdrevet slanking, til tross for at norsk ungdom aldri har vært sunnere. Det viser en ny rapport fra HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen (UiB).

Publisert

Forskere ved HEMIL-senteret har gjennomført spørreundersøkelser blant norske skoleelever i mer enn 30 år. Spørsmålene handler om matvaner, røyking, drikking og snus, fysisk aktivitet, trivsel og helseplager. Nå har de lansert en ny rapport fra undersøkelsen, opplyser UiB i en lengre artikkel på sine nettsider.

  • Innholdet i rapporten er basert på svar fra 4592 skolelever i 2014. Les hele rapporten (pdf).
  • Elevene er fra 6., 8. og 10. trinn i grunnskolen og 1. år på videregående.
  • Elevene har svart på et spørreskjema om blant annet fysisk aktivitet, røyking, kosthold, helseplager og skolemiljø.
  • Dette er den niende HEVAS-undersøkelsen siden oppstarten i 1983.
  • Del av det internasjonale prosjektet Health Behaviour in School-age Children – a WHO collaborative cross-national study.
  • Den internasjonale undersøkelsen har med 44 land og regioner.
  • Ny internasjonal rapport publiseres 15. mars 2016 i Brüssel.

Kilde: www.uib.no.

Internasjonalt prosjekt

Hovedkonklusjonen er at det stort sett står bra til med de unge. Den norske helseundersøkelsen er også del av et større internasjonalt forskningsprosjekt som pågår i 44 land og regioner.  En internasjonal rapport om ungdom og helse ble lagt fram i Brussel 15. mars.

– Norsk ungdom har aldri vært sunnere. Det er nesten ingen som røyker, og stadig færre spiser godteri og drikker brus daglig. Samtidig ser vi tydelige utfordringer på noen områder, sier Oddrun Samdal til uib.no. Hun er professor i helsefremmende arbeid og prosjektleder for Helsevaner blant skoleelever (HEVAS).

De unge jentene

Forskeren er mest bekymret for hvordan unge jenter har det. Den nye rapporten forteller at 39 prosent av 16-årige jenter slanker seg. Andelen var 25 prosent i samme aldersgruppe i 2002.

Jentene opplever mer skolestress og flere helseplager enn guttene, og forskjellene øker med alderen. 29 prosent av jentene i 10. klasse rapporterer om plager som vondt i hodet og magen, eller nedstemthet. Tilsvarende tall for gutter er 12 prosent.

– Stress er et typisk tegn på at man ikke føler mestring. Vondt i hodet og magesmerter kan være utslag av det samme, sier Samdal. Hun mener man må arbeide målrettet med å få ungdom til oppleve mestring, blant annet gjennom tiltak i skolehelsetjenesten, skriver uib.no.

Powered by Labrador CMS