3D-analyse av skuldertrening med CIMT

Tredimensjonal kinematisk bevegelsesanalyse kan bidra til å dokumentere en eventuell bedring av skulderfunksjon hos apopleksi-pasienter etter CIMT-trening, ifølge en dansk doktorgrad.

Publisert

Fysioterapeut Gunhild Mo Hansen ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter har nylig avsluttet sin doktorgrad og disputerer i dag, 30.november, skriver fysio.dk.

Avhandlingen handler om behandling med CIMT, constrained-induced movement therapy, for pasienter med parese i skuldermuskulaturen. Målet har vært å øke forståelsen og kvaliteten i klinisk praksis når det gjelder behandlingen av pasienter med denne lidelsen.

Målemetode

Resultatene i dette prosjektet tyder på at 3D-kinematisk bevegelsesanalyse er en pålitelig målemetode som kan bidra med objektive detaljer om bevegelsene i skulderen hos pasienter i CIMT-trening.

De kliniske målingene av skulderen viste en bedring av skulderfunksjon efter CIMT, og resultatet ble understøttet av pasientenes egne beskrivelser.
 
Tre studier

Avhandlingens tittel er ”Shoulder function and constraint-induced movement therapy – assessed with 3D kinematics and clinical and patient-reported outcomes”. Tre studier er inkludert i prosjektet; en retrospektiv kohortestudie, en kvantitativt delstudie og en kvantitativt observationsstudie.

Powered by Labrador CMS