- Trykkbølgebehandling bør reduseres

Trykkbølgebehandling ved subakromialt smertesyndrom og veiledet trening hos fysioterapeut er tema i en ny avhandling ved Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

 I sin doktorgradsavhandling «Subacromial Pain Syndrome. Treatment, diagnostic imaging and predictors of outcome» har cand.med. Elisabeth Kvalvaag og kolleger gjennomført en randomisert studie, der de sammenlikner ekte og placebo trykkbølgebehandling av skulderpasienter som også fikk veiledet trening hos fysioterapeut. Disputasen fant sted den 23.april.

Svak dokumentasjon

UiO skriver i en pressemelding at skuldersmerte er svært vanlig i befolkningen, men at dokumentasjonen for de fleste behandlingsformene som tilbys er svak.

I avhandlingen blir det vist til tidligere forskning som tyder på at trening veiledet av fysioterapeut har best effekt. Bruken av trykkbølgebehandling hos denne pasientgruppen bør reduseres, ifølge forfatterne.

Ikke forskjell på ekte og placebo

Pasientene i begge behandlingsgruppene opplevde bedring av både smerte og funksjon, men bedringen var ikke større hos de som fikk ekte trykkbølgebehandling sammenliknet med de som fikk placebo, med unntak av hos de få pasientene som hadde kalk i skuldersenene.

Lave forventninger – dårlig prognose

Prognosen for pasienter med skuldersmerter var i denne studien dårligst hos de som hadde lave forventninger til behandlingen, de som var single, brukte mye smertestillende, var sykemeldt, de som opplevde sin generelle helsetilstand som dårlig, og de som i liten grad deltok i veiledet trening hos fysioterapeut.

I tillegg fant forfatterne at mange funn på MR av skulderen så ut til å være negativt med henblikk på prognosen, skriver UiO.

Powered by Labrador CMS