Skuldersmerter og riktig valg av målemetoder

Resultatene fra fysioterapeut Yngve Røes doktorgradsarbeid kan hjelpe kliniske eksperter i valg av målemetoder og bidra til utvikling av kliniske retningslinjer og differensierte behandlingsmetoder for skuldersmerte.

Publisert

Fysioterapeut og forsker Yngve Røe har i sitt doktorgradsarbeid kartlagt pasienterfaringene med skuldersmerte og utført en innholdsanalyse av de standardiserte målemetodene for funksjon, som benyttes av kliniske eksperter og forskere. Doktorgradsprosjektet legger til grunn Verdens helseorganisasjons Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) sin forståelse av funksjon og funksjonshemming. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Flerdimensjonale pasienterfaringer

I alt ble 165 polikliniske pasienter ved et sykehus intervjuet og 475 målemetoder analysert. Resultatene viser at pasienterfaringene med skuldersmerte ofte er flerdimensjonale og omhandler smerte, mental helse, muskelfunksjoner, bevegelsesfunksjoner, hjemmeliv, samhandling med andre personer, arbeid og fritidssysler. I tillegg rapporterte opptil en femdel av pasientene at sosiale miljøfaktorer, slik som støtte fra familie og venner, hadde betydning. Innholdet i de standardiserte målemetodene er mer begrenset, det vil si at de dekker færre funksjonsområder. Det ble i tillegg funnet stor variasjon i innhold mellom målemetoder som er utviklet for pasienter med skuldersmerte. 

Ny oversikt

Resultatene fra doktorgradsarbeidet kan hjelpe kliniske eksperter i valg av målemetoder og bidra til utvikling av kliniske retningslinjer og differensierte behandlingsmetoder for skuldersmerte. Samlet gir de identifiserte ICF kodene en ny og omfattende oversikt over skuldersmerte. Denne tilstanden er ofte langvarig og er en vanlig årsak til redusert arbeidsevne.

Den siste delen av avhandlingen beskriver en utvikling- og utprøvingsprosess av en ny test for å måle bevegelseskvalitet hos pasienter med skuldersmerte.

-Reetablering av et normalt bevegelsesmønster er ofte et hovedfokus i behandlingen, noe den aktuelle testen er egnet til å fange opp, skriver Røe. 

Den nye testen består av 3 forskjellige armbevegelser og viste seg å være pålitelig når den ble skåret av erfarne fysioterapeuter. Før testen anvendes i klinisk praksis, må gyldigheten av den undersøkes nærmere.

Avhandlingens tittel: Shoulder pain within the ICF framework; patient experiences of functioning and assessment methods

Veiledere: Helene Lundgaard Søberg, Sigrid Østensjø, Erik Bautz-Holter

Dato for disputas: 25. april 2014

Sted: Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS