Sykler mer for å trene, mindre som transport

Vi sykler mer for å trene enn vi gjorde på nittitallet. Men som transportmiddel har sykkelen tapt terreng, viser en ny analyse av nordmenns sykkelvaner.

Publisert Sist oppdatert

– Det er flere som sykler på treningsturer nå enn det var tidligere. Samtidig ser vi en nedgang i sykkelturer som transport, og særlig handleturer og besøksturer og den typen reiser, sier forsker Ingunn Opheim Ellis i Urbanet Analyse. 

På oppdrag fra Vegdirektoratet har hun sett nærmere på sykkelvanene våre, slik de kommer fram i de nasjonale reisevaneundersøkelsene fra 1992 til 2013/2014. 

Nedgang 

Sykkelandelen (andelen av reisene våre der sykkelen er transportmiddelet) i Norge falt fra seks prosent i 1992 til fire prosent i 2013/2014. Samtidig ble en gjennomsnittlig sykkeltur litt lenger i løpet av disse årene. Forskerne tror dette skyldes at sykkelen brukes mer til trening – da er turen gjerne lenger. 

Barn og unge blir kjørt 

Sykkelen har altså tapt terreng i som framkomstmiddel, spesielt i én gruppe: 

– Barn og unge sykler mye mindre nå enn på nittitallet. De blir kjørt til mange flere av de aktivitetene som de før syklet eller gikk til, sier Ingunn Opheim Ellis. 

De ferskeste tallene i denne analysen som viser nedgang i sykkelandelen er fra 2013/2014. Spørsmålet er om noe har skjedd etterpå? 

– Jeg tror sykkelandelen er på vei opp. Stadig flere byområder jobber med å legge bedre til rette for sykling. I tillegg har elsykkelen kommet for alvor. Den gjør det lettere å sykle også på lengre reiser og der det er mange bratte bakker, sier Opheim Ellis.

Powered by Labrador CMS