Tidsskriftet Fysioterapeuten

Fysioterapeuten, Norges største fagtidsskrift for fysioterapeuter, kommer ut med ni utgivelser per kalenderår, alle utgivelser er å finne på papir og som eblad. Fysioterapeuten er et open access nivå 1-tidsskrift med ekstern fagfellevurdering, og publisering av vitenskapelige originalartikler hos oss gir publikasjonspoeng. Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten sendes til ca. 10.000 fysioterapeuter. Tidsskriftet ble stiftet i 1934.

Våre vitenskapelige artikler er fagfellevurdert og indeksert i DOAJ, AMED, PEDro og SveMed+. Hovedvekten av artiklene er på norsk, men vi tillater også forfattere å publisere på engelsk, svensk og dansk.

Nettsidene oppdateres hyppig, både med generelle nyheter og nytt fra fag og vitenskap. Fysioterapeuten har vært tilgjengelig i sin helhet på nett siden nr. 5-2002.

Fysioterapeuten og nettsidene er dessuten landets største annonseorgan for fysioterapeuter, både når det gjelder produktannonser, stillingsannonser og annonser for møter og kurs.

Fysioterapeuten er redaksjonelt uavhengig og styres etter Redaktørplakaten. Redaksjonen har fire ansatte, med Irene Mårdalen som ansvarlig redaktør. 

Fysioterapeuten er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang. Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Vi følger prinsippet om at det er de respektive forfatterne som er eier av de vitenskapelige artiklene. 

Fysioterapeuten er kategorisert som et gull (diamant) open access tidsskrift i det norske Kanalregisteret (NSD) og av Directory of Open Access Journals (DOAJ). Diamant open access vil si at det er gratis både å publisere og å lese alle fulltekst artikler fra våre nettsider. 

Visjon:
Fysioterapeuten - aktualitet, kvalitet og troverdighet.

Formålsparagraf:
”Fysioterapeuten skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, utdanningspolitiske og helse- og sosialpolitiske forhold."

Redaksjonen

Powered by Labrador CMS