Nytt om turnustjeneste

Helsedirektoratet har revidert retningslinjene for tilbud om og tildeling av turnusplass til turnusfysioterapeuter på venteliste.

Publisert

De senere årene har det vært et økende problem å skaffe et tilstrekkelig antall turnusplasser for fysioterapeuter. Helsedirektoratet utarbeidet retningslinjer for en ventelisteordning, som første gang ble benyttet våren/sommeren 2013.

De viktigste endringene i revisjonen er, ifølge Helsedirektoratet:

  1. Tilbud om turnusplass (hel- og halvårsplass) gis frem til turnusstart og hver ventelistekandidat får tilbud om helårsplass én gang og halvårsplass én gang.
  2. Ventelistekandidater som ikke har mottatt turnusplass i ventetiden er sikret de siste plassene på listen.
  3. De nye retningslinjene presiserer at kandidater som har takket ja til halvårsplass blir tildelt (plassert) i en ledig turnusplass for det resterende halvåret. Tildeling av det andre halvåret skal skje uten unødig opphold.

Hele dokumentet (PDF) kan lastes ned fra www.helsedirektoratet.no: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter    

Powered by Labrador CMS