(U)synlig og (u)forståelig – avhengig av hva man retter blikket mot

Kasusrapport i Fysioterapeuten 3/2016. 

Alette Ottesen, fysioterapeut og spesialist i psykomotorisk fysioterapi (MNFF). MSc. psykisk helsearbeid. Hospitant i FYSIOPRIM ved Institutt for helse og
samfunn, Universitetet i Oslo. aletteo@hotmail.com

Anne Marit Mengshoel Professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Prosjektleder i FYSIOPRIM 1. 

Denne kasusrapporten ble akseptert 22.1.2016. Kasusrapporter vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Datamaterialet til kasuistikken er hentet fra pasientens sykehusjournal, fysioterapeutens journalnotater og en tekst skrevet uoppfordret av pasienten i etterkant av behandling hos fysioterapeuten. Pasienten har gitt skriftlig informert samtykke i forkant av arbeidet og fornyet dette etter gjennomlesning av manus. Ansvarlig overlege samt avdelingsoverlege ved sykehusavdelingen som behandlet pasienten har godkjent manus.  

Artikkelen kan leses i vårt eblad.

Powered by Labrador CMS