Verdens aktivitetsdag 10.mai

Verdens aktivitetsdag markeres 10. mai hvert år med arrangementer spredt rundt om i landet. Årets tema i Norge er «Aktiv hverdag». 

Publisert Sist oppdatert

Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day» som dagen heter internasjonalt, markeres i forbindelse med 10. mai hvert år. Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), etablerte Verdens aktivitetsdag i 2003. 

Den globale oppmerksomheten rettes mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd, helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer. Norge er ett av mange land som markerer dagen. 

Aktiv hverdag

De yngste barna er best på fysisk aktivitet i hverdagen. I løpet av 5-6 år, fra 2005-2006 til 2011, har 9- og 15-åringene økt tiden de sitter stille med 40 minutter daglig. Dette tilsvarer 240 timer mer i året. Aktiviteten i hverdagen går generelt ned. Aktivitetsvennlige nærmiljøer er viktig for å stimulere barn, unge, voksne og eldre til aktive valg i hverdagen, hver dag.  

Barn og unge anbefales å være aktive minst 60 minutter i løpet av dagen. Voksne og eldre anbefales å være moderat aktive i minst 30 minutter hver dag eller 3,5 timer i løpet av uken. Aktiviteten kan deles opp i bolker på ti minutters varighet, for eksempel rask gange. 

Helsedirektoratet oppfordrer fylker og kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner til å markere Verdens aktivitetsdag 10. mai, med utgangspunkt i årets tema som er «aktiv hverdag».

WHOs mål for dagen:

  1. Øke befolkningens bevissthet om helsegevinstene ved fysisk aktivitet og fysisk aktivitet som forebygging av livsstilssykdommer
  2. Argumentere for fordelene ved fysisk aktivitet og vise til gode eksempler
  3. Øke befolkningens deltakelse på alle arenaer
  4. Fremme helsefremmende atferd og livsstil i et videre perspektiv

Kilde: Helsedirektoratet

Powered by Labrador CMS