(Illustrasjonsbilde)

Mange stryker i anatomi i Oslo, få på de andre studiestedene

Mens nesten halvparten av studentene på studieretning mensendieck og hver tredje student på fysioterapi i Oslo strøk på anatomieksamen, gjaldt det bare mellom 4 til 8 prosent på de andre studiestedene.

Publisert Sist oppdatert

-Det var 45 prosent stryk på studieretning mensendieck på anatomieksamen til påske i år, og 30 prosent på studieretning fysioterapi. Dette var etter første forsøk, sier instituttleder Hege Bentzen ved OsloMet. Hun understreker at det er variasjoner fra år til år.

I fjor var tallene 25 prosent stryk for studentene på studieretning mensendieck, og 20 prosent for studieretning fysioterapi. I 2016 var strykprosenten enda høyere enn i år, med henholdsvis 48 og 34 prosent.

Lavere tall, annen eksamensform

Samtidig viser tall fra de andre studiestedene at de ikke er i nærheten av samme tall. Tallene for NTNU var på 4 prosent stryk på emnet Anatomi og klinisk arbeid, mot 14 prosent i fjor.

-Normalt er dette er praktisk/muntlig eksamen, men i år ble det gjort om til en digital hjemmeeksamen grunnet Covid-19, forklarer Siri Merete Brændvik ved NTNU.

Ved Norges arktiske universitet i Tromsø var det en ganske lav strykprosent på rundt 5 prosent, mens på Høgskulen på Vestlandet strøk nærmere 8 prosent. I Bergen har de normalt skriftlig eksamen, men denne ble satt opp som muntlig eksamen over Zoom i år, opplyser Steinar Hummelsund.

Han understreker at det ikke er samme eksamen som gjennomføres på de fire ulike studiestedene.

Vanskelig fag

Bentzen blir spurt om hvorfor hun tror strykprosenten er så høy.

-Jeg kan ikke peke på én grunn til at strykprosenten er høy i dette faget, men anatomi er et vanskelig fag som krever mye faktakunnskap. I ny programplan har vi lagt om anatomiundervisningen og integrert anatomien noe mer inn i andre emner, sier hun.

Bentzen viser til at da OsloMet ble stengt ned 12. mars, var det rett før de skulle starte ordinær anatomieksamen.

-Vi måtte da på kort varsel legge om eksamen til en eksamen som skulle gjennomføres digitalt. Vi kan ikke utelukke at koronasituasjonen kan ha påvirket resultatene i år, da hele situasjonen skapte en større usikkerhet på mange områder for våre studenter. Vår anatomieksamen kom midt i den akutte nedstengingen, understreker hun.

Sammensatte årsaker

Instituttlederen sier at det er vanskelig å skulle si noe om hvorfor OsloMet ligger høyere på strykprosenten enn andre studiesteder, siden hun ikke kjenner til hvordan undervisning og eksamen foregår der.

-På et generelt grunnlag, når man har en høy strykprosent i et fag og studentene ikke kan det som forventes av dem, kan det være knyttet til både studentenes innsats, forelesernes måte å undervise på og på sammenhengen mellom læringsutbytter, undervisningsformer og vurderingsformer (constructive alignment). Det er sjelden man finner bare én forklaring, det er sammensatte årsaker, sier hun.

Powered by Labrador CMS