Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Foreslår autorisasjon for naprapater og osteopater - ikke for manuellterapeuter

Den avtroppende regjeringen har i dag, fredag 17. september, sendt forslag om autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere til Stortinget. De har ikke foreslått dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg regner med at Helse- og omsorgsdepartementet har gjort en grundig vurdering av det faglige grunnlaget for å gi en autorisasjon, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hun mener det ikke er overraskende at regjeringen havnet på denne konklusjonen.

- Det ble vedtatt allerede i forbindelse med budsjettforliket før nyttår. Derfor var dette å regne med, sier Lund.

Hun mener det nå blir en kvalitetssikring av arbeidet som disse profesjonene står for. Det betyr at pasientene er godt ivaretatt, uansett hvem de velger å gå til.

På spørsmålet om hva hun mener om at regjeringen ikke har foreslått dobbeltautorisasjon for manuellterapeutene, slik Ap i sin tid foreslo, sier hun:

- Det er naturlig fordi manuellterapeutene allerede er autorisert helsepersonell. De er fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi, sier Lund.

Dette sier departementet

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter ovenfor Tidsskriftet Fysioterapeuten at departementet ikke har vurdert å gi dobbeltautorisasjon til manuellterapeutene i forbindelse med høringsrunden.

- Departementet har tidligere vurdert om det skulle gis dobbeltautorisasjon til manuellterapeuter, og har konkludert med at dette ikke var aktuelt. Dette var derfor ikke en del av forslaget som var på høring, skriver Erlandsen i en epost.

Behandles på Stortinget

Saken skal behandles i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Når det skjer, er foreløpig ikke avklar.

I mai foreslo Fremskrittspartiet å hastebehandle forslaget om å gi naprapater og osteopater autorisasjon som helsepersonell. Samtidig foreslo Arbeiderpartiet å gi manuellterapeuter dobbeltautorisasjon.

Bakgrunnen for forslaget var at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet – rett før jul i 2020 – vedtok at de ønsket å gi autorisasjon til disse profesjonene.

Etter det sendte Helse- og omsorgsminister Bent Høie saken til høring, med frist 4. juni i år. Norsk Fysioterapeutforbund er en av flere organisasjoner som ga høringssvar. De pekte blant annet på at vilkårene for autorisasjon for naprapater og osteopater ikke er oppfylt.

Les mer her

Den norske legeforening mente også fremgangsmåten til regjeringen og Frp, for å sikre autorisasjon, var svært uheldig.

I sitt høringssvar, skrev de blant annet:

«Det er uheldig at det som bør bygge på en grundig, faglig vurdering og bred høringsrunde, er vedtatt politisk i forkant av høringsrunden og i strid med faglige råd».

Powered by Labrador CMS