Psykologiske virkninger av bekkenplager

En ny studie indikerer et behov for større fokus fra jordmødre og annet helsepersonell på virkningen bekkensmerter har på den psykiske helsen til både den gravide, partner og nære omgivelser.

Publisert Sist oppdatert

Bekkensmerter (pelvic girdle pain, PGP) er en tilstand som påvirker omtrent 50 prosent av gravide kvinner. Kvalitativ forskning beskriver hvordan PGP påvirker kvinners dagligliv, og deres tanker om livet. Privat så vel som i arbeid.

Menns opplevelser

Hensikten med en nylig publisert studie var å beskrive menns opplevelser av å leve med en gravid kvinne med PGP.

Studiedeltakerne var menn med en gravid partner. Det ble gjennomført intervjuer fysisk (n=18) eller via telefon (n=8). Seksten menn ble intervjuet underveis i partnerens svangerskap. Åtte menn ble re-intervjuet innen 12 måneder etter fødsel, og to menn ble intervjuet postpartum.

Studien identifiserte tre hovedkategorier: (1) liten eller ingen kunnskap om PGP, (2) graviditet er en periode med emosjonelle og fysiske belastninger, og (3) familien forener seg.

Endrer fokus

Studien fant at en kvinnes graviditet fikk partneren til å endre fokus fra «seg selv» til sin partner og familie. Menn uttrykte bekymring, maktesløshet, utilstrekkelighet, og et behov for støtte. De måtte tilpasse seg og takle både krevende og utfordrende situasjoner. De understreket likevel at familierelasjoner ble bedre, og at familien i enda større grad hadde lyktes i å bli et team.

Studiens funn indikerte et behov for større fokus fra jordmødre og annet helsepersonell på den psykologiske virkningen PGP har på den psykiske helsen til både den gravide, partner og nære omgivelser.

Kilde:

Helen Elden, Ingela Lundgren og Eva Robertson; Demanding and challenging: Men’s experiences of living with a pregnant woman with pelvic girdle pain: An interview study. Clinical Nursing Studies. Vol 2, No 4 (2014).

Powered by Labrador CMS