Gen-varianters betydning for utvikling av langvarige korsryggsmerter

Doktorgrad i Fysioterapeuten 11/2012

Line Melå Jacobsen, molekylærbiolog, PhD. STAMI, UiO, OUS.
Disputasen fant sted 13. september 2012 ved Universitet i Oslo.

Originaltittel: Spinal nociceptive signalling mechanisms and genetic susceptibility to long-lasting low back pain and sciatica.

Alle opplever smerte ved vevsskade, men varigheten av smertene varierer fra individ til individ. Mye tyder på at deler av forklaringen kan ligge i genene. Smertesansen gir oss signaler om potensiell fare og er utviklet for å beskytte kroppen vår. Likevel, hvis smertene vedvarer etter at skaden som forårsaket smertene er leget blir smertene et problem i seg selv. Langvarige korsryggsmerter og isjias er et velkjent problem som reduserer livskvaliteten hos den enkelte betraktelig. Årsaken til at noen opplever mer smerte enn andre kan ligge i genene. For selv om alle har de samme genene, vil den eksakte DNA koden variere noe fra person til person, noe som kan påvirke frisetting av en rekke ulike signalstoffer som har betydning for smertesignaliseringen. Målet med prosjektet var derfor å undersøke betydningen av slike gen-varianter ved utvikling av korsryggsmerter. 

Doktorgradsavhandlingen består av fire vitenskapelige artikler. De to første artiklene viste at variasjon i genene som koder for enzymene COMT og FAAH kan påvirke smertesignaliseringen. Studiene inkluderte målinger av nervesignalene i smertebanene kombinert med hemming av COMT- eller FAAH enzymet og viste nemlig at begge disse påvirker aktiviteten i smertebanene til hjernen – og dermed også kanskje vår smerteopplevelse. De to siste artiklene viste at korsryggs- og isjiaspasienter med den såkalte COMT Met gen-varianten, som reduserer COMT enzymaktiviteten, og MMP1 2G gen-varianten, som øker nedbrytning av kroppens bindevev, generelt har mer smerte og dårligere prognose enn andre pasienter. Effektene av gen-variantene var tydelige ved 6-12 måneder etter prolaps. Avhandlingen viser derfor at disse genetiske faktorene trolig medvirker til utvikling av langvarig smerte hos korsryggs- og isjiaspasienter. 

Artikler

1. Jacobsen, L.M., Eriksen, G.S., Pedersen L.M. and Gjerstad, J. Catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibition reduces spinal nociceptive activity. Neurosci Lett, 2010. 473(3): p. 212-15

2. Eriksen, G.S.*, Jacobsen, L.M.*, Mahmood, A., Pedersen, L.M. and Gjerstad, J. Inhibition of fatty acid amide hydrolase (FAAH) reduces spinal nociceptive responses and expression of spinal long-term potentiation (LTP). Brain Res Bull, 2012. 87(2-3): p. 234-7. *Shared 1.st authorship.

3. Jacobsen, L.M., Schistad, E.I., Storesund, A., Pedersen L.M., Rygh, L.J., Røe, C. and Gjerstad J. The COMT rs4680 Met allele contributes to long-lasting low back pain, sciatica and disability after lumbar disc herniation. Eur J Pain, 2012. 16(7): p. 1064-9.

4. Jacobsen, L.M., Schistad, E.I., Storesund, A., Pedersen L.M., Espeland, A., Rygh, L.J., Røe, C. and Gjerstad J. The MMP1 rs1799750 2G allele is associated with development of persistent low back pain, sciatica and disability after lumbar disc herniation. Submitted.

Powered by Labrador CMS