En fysioterapeut forklarer effekten av nedtrekk.

Færre driftshjemler på seks år

Antallet avtalehjemler for fysioterapi gikk ned fra 2015 til 2021, men andelen hele hjemler økte.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 var det totalt 3161 hel- og deltidshjemler for fysioterapi i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble publisert tirsdag 15. mars. Antallet hjemler er 196 færre enn i 2015, som gir en nedgang på 6 prosent. 2021-tallene er imidlertid foreløpige. Det kan komme justeringer frem til endelig publisering 15. juni.

– Når man ser dette opp mot andelen eldre og andelen i befolkningen med muskel- og skjelettlidelser, lettere psykiske lidelser, kreftdiagnoser med mer, som er økende, så er det ikke bra at det blir færre fysioterapeuter med driftsavtaler, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Flere hele

Samtidig som antallet hjemlet totalt sett har gått ned, viser statistikken at det blir flere hele avtalehjemler.

I 2021 jobbet 1899 avtalefysioterapeuter på fulltidshjemler i Norge, ifølge de foreløpige tallene. I 2020 var tallet 1884.

De minste hjemlene, de som er under 40 prosent, har hatt den største prosentvise nedgangen med mer enn en halvering fra 2015 til 2020. Men i 2021 var det en økning av de minste hjemlene - igjen ifølge de foreløpige tallene.

– Det som er bra, er at man har økt deltidsavtaler til heltidsavtaler, men dessverre på bekostning av antall fysioterapeuter med avtaler. Vi vet at de fleste med deltidshjemler jobber mer enn 100 prosent, sier Lund i NFF.

Kommune uten småhjemler

Trondheim er en av kommunene som har klart å få flere hele hjemler.

– Strategien er å justere opp ledige deltidshjemler så langt vi klarer. Vi har derfor ingen hjemler på 20 til 40 prosent nå, og tallene peker i retning av flere heltidshjemler. Noen som har deltidshjemmel per nå, ønsker ikke heltidshjemmel av ulike årsaker, sier Bente Kristin Sandvik, enhetsleder ved enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune.

Fra 1. juli 2021 er et fullt driftstilskudd på 475.500 kroner per år.

– Økningen i størrelsen på driftstilskudd skyldes at vi har fått inn i rammeavtalen ASA 4313 at det ikke skal utlyses under 50 prosent. Vi mener størrelsen på driftstilskuddet skal gjenspeile det faktiske omfanget av arbeid, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Les flere artikler om driftstilskudd:

Driftstilskudd: – Føler på et stort ansvar for å være godt faglig skodd

Tom sa fra seg driftstilskuddet. Dette er svakheten med ordningen, mener han.

Driftstilskuddsordningen: En anerkjennelse eller et hinder?

Unge fysioterapeuter i harnisk over driftstilskuddsordningen

Ønsker debatt om driftstilskuddsordningen

Lei av å ikke få fullt driftstilskudd

Ung fysioterapeut advarer mot «ugrei utnytting» av vikarer

Powered by Labrador CMS