Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

Forfatter mener det eneste riktige er en boikott

Derfor vil en boikott av verdenskongressen i Dubai være riktig

- Vi som yrkesgruppe og profesjon må gi et så kraftig signal som vi kan for å vise avsky mot menneskerettighetsbrudd, kvinneundertrykkelse og homofobi, skriver fysioterapeut Snorre Hjartnes.

Snorre Hjartnes

Skrevet av Snorre Hjartnes, fysioterapeut og NFF-medlem.

Mandag 22. august 2022 publiserte Fysioterapeuten et intervju med to fysioterapeuter fra henholdsvis HVL og UIT som velger å dra til Fysioterapikongressen i Dubai neste år (1). Det er et valg jeg er uenig i og vil gjerne utdype hvorfor. NFF skal ta stilling til spørsmålet på hovedlandsmøtet i november, noe jeg mener er riktig å gjøre. Dette er et stort og viktig spørsmål som krever en grundig vurdering. En mulig boikott er nemlig ikke et enkelt tiltak. Jeg er glad for at Fysioterapeuten tar det opp og at Van Wijchen og Maric forklarer hvorfor de mener det er riktig å dra. Det er kun på den måten vi kan starte en viktig debatt som alle forbundets medlemmer kan ta en del av, og å belyse flest mulig av en kompleks sak.

Når fysioterapeutene blir presentert med etiske utfordringer om kongressen fremmer Maric bekymring for miljøavtrykket med en lang reise, men nevner ikke menneskerettighetssituasjonen. Når spørsmålet presiseres om menneskerettighetssituasjonen kommenterer han at han ikke vet og at Norge også gjør mye miljøskadelig. Klima og miljø er svært viktig, men norsk klima- og miljøpolitikk er ikke et argument for å legitimere systematiske menneskerettighetsbrudd. Van Wijchen mener at ved å boikotte stilner vi kolleger fra andre land som har Dubai som et av få land de kan reise til. Han viser til at kongress i Dubai gir en inngangsport og kan bidra til diskusjon, og at vi i vestlige land ikke kan lukke dørene for fysioterapeuter i Midtøsten og Nord-Afrika. Dette er de samme argumentene som verdensorganisasjonen for fysioterapi (WCPT) bruker når de forklarer tildelingen av kongressen i 2021 til Dubai (2). Klart vi ønsker at fysioterapeuter fra alle land kan delta på en internasjonal kongress og ta del i diskusjoner og læring. Men vi kan likevel ikke la noen få staters begrensninger i utreise gjøre at stater som De Forente Arabiske Emirater (FAE) kan bruke vår profesjon til å renvaske seg.

Hvorfor boikotte Dubai?

FAE og Dubai er blant de strengeste diktaturene i Midtøsten (3). Islam er statsreligion, og landets lovgivning er basert på sharialovene. Blant annet er sex mellom to av samme kjønn er forbudt, og kan straffes med fengsel. I tillegg finnes lite beskyttelse mot hatkriminalitet. Kvinner som anmelder en voldtekt risikerer flere års fengsel for sex utenfor ekteskap. Menn har lov til å slå sine koner så lenge de ikke får synlige skader (4). Når NFFs deltagelse vurderes er det sentralt å nevne litt om arbeidsforholdene. De fleste som bor i Emiratene, er gjestearbeidere som ikke er statsborgere i landet. FN skriver at disse ofte lever under vanskelige forhold. De har ikke tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser. Fagforeninger er ulovlig, og arbeidslivet er langt fra likestilt (3).

Hva påvirker vi med en boikott?

Å boikotte kongressen er det mest tydelige signalet vi kan sende til arrangøren om at vi ikke ønsker å ha kongresser i land som FAE. Debatten om boikott var også stor i fotballmiljøet i forbindelse med fotball-VM i Qatar, hvor Norge valgte å ikke ta en politisk boikott. Den gang ble det brukt som argument at ingen ville bry seg om «lille Norge boikottet». Denne gangen er vi ikke alene. Både det svenske og danske forbundet har allerede meldt at de boikotter, og vi bør gjøre det samme (5).

Hva skjer om en reiser?

Det blir sikkert en stor opplevelse med storslåtte taler, gode faginnlegg og mye moro. Når deltakere vender snuten hjemover, kan de fortelle både kolleger og kjente om hvor fantastisk de hadde det og hvor lite de merket til det folk kritiserer Dubai for. Og vipps: Du har blitt en ambassadør for Dubai. Det er på den måten land som Qatar og FAE bruker arrangementer for å renvaske seg for de store negative sidene ved regimene. Dette har vi sett i fotball med-VM i Qatar og statlig eierskap i fotballklubber som PSG, Manchester City og Newcastle. De bruker arrangementer og idrett for å avlede oppmerksomheten fra forholdene de får kritikk for (6). På den samme måten kan regimene bruke vår fagkongress. Jeg forstår heller ikke hvordan vi kan akseptere at verdenskongressen skal foregå i et land der kolleger som er homofil kan bli fengslet. Skal de måtte holde seg hjemme - eller risikere å bli fengslet?

Det er opp til hver enkelt om en velger å dra eller ikke. Effekten av en eventuell boikott fra NFF vil selvsagt stå seg svakere dersom mange likevel ønsker å dra. Både Maric og Van Wijchen representerer offentlige fysioterapiutdanninger. Det er svært uheldig om utdanningene tilrettelegger for reisen ved å gå mot forbundets eventuelle tiltak ved å finansiere reisen, kongressen og oppholdet for ansatte. Ansvaret ligger hos den enkelte, men også arbeidsgivere har et ansvar.

Hvor går grensen?

Hvor går grensen for hva vi skal akseptere av en vertsnasjon for kongressen? Mange land har lovverk og kultur i strid med vestlige verdier, og hvor vi skal sette grensen er vanskelig å svare på. Akkurat denne saken synes jeg ikke er et tvilstilfelle. Vi bør ikke akseptere at kongressen arrangeres et sted homofile kolleger står i fare for å bli fengslet om de har sex. Vi bør heller ikke godta en storslått feiring av faget samtidig som store deler av befolkningen blir undertrykt og kvinner kan lovlig bli slått av sine menn. Vi som yrkesgruppe og profesjon må gi et så kraftig signal som vi kan for å vise avsky mot menneskerettighetsbrudd, kvinneundertrykkelse og homofobi.

Det kraftigste våpenet vi har i denne situasjonen er å boikotte kongressen i Dubai.

Kilder:

Derfor drar fysioterapeutene til verdenskongressen i Dubai (1)

Diversity, inclusion and dissonance | World Physiotherapy (2)

De forente arabiske emirater (fn.no) (3)

Bak Dubais fasade | Amnesty International Norge (4)

Det svenske fysioforbundet sender ikke folk til Dubai (fysioterapeuten.no) (5)

sportsvasking – Store norske leksikon (snl.no) (6)

Powered by Labrador CMS