Styreleder av Fysiofondet - Marianne Aars.

Nye søknadskriterier fra Fysiofondet

Vi tok en prat med lederen av fondet – Marianne Aars.

Publisert

Dette er Fysiofondet

Fysiofondets fulle navn er Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Fysiofondet tildeler stipend for å bidra til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig kompetanse for samfunnets behov.

Fysiofondet er forankret i folketrygdloven og forskrift. Offentlige midler overføres til fondet og forvaltes av Fondsstyret.

Egne vedtekter legger rammene for driften.

Kilde: Fysiofondet.no

Marianne Aars ble ny styreleder for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter i vinter – etter å ha sittet som styremedlem tidligere. Aars leder nå et fond som endrer på enkelte kriterier for tildeling av midler. Midler fra fondet – som skal komme fysioterapeuter til gode.

– Kort om Fysiofondet?

Fysiofondet er en unik ressurs for å utvikle fysioterapifaget og fysioterapeuters kompetanse. Vi i fondsstyret opplever at kjennskapet til særlig reisestipend og utdanningsstipend er for lite kjent blant fysioterapeuter. Vi ser gjerne at flere fysioterapeuter benytter seg av muligheten til å søke reisestipend og utdanningsstipend for å holde seg faglig oppdatert. Faglig oppdatering er viktig for å styrke kvaliteten på tjenestene og Fysiofondets stipendordninger gir muligheter for slik oppdatering også for de veldig mange fysioterapeutene som arbeider klinisk.

– Hva kan man søke om utdanningsstipend til?

– Utdanningsstipend lyses ut to ganger per år, med søknadsfrister 15. mars og 15. september. Utdanningen må ha minimum 30 studiepoeng, man kan få støtte til å ta inntil 120 studiepoeng. Man bør søke ved oppstart av studiet. Det gis et kronebeløp per studiepoeng og ekstratilskudd ved særlig høye utgifter til reise og overnatting, oppad begrenset til 64.000 for 120 studiepoeng. Utlysningen åpnes i søknadsportalen på Fysiofondets nettside i forkant av fristen.

–Hva med reisestipend?

– Reisestipend bidrar til å dekke kostnader relatert til reise og opphold ved deltakelse på nasjonale kurs og nasjonale/internasjonale konferanser. Det er mulighet for ett stipend til et nasjonalt kurs/etterutdanning og ett stipend til internasjonal kongress pr, år. Reisestipend kan gis til kurs av minimum 6 timers varighet. Satsen for overnatting økes til kr 1.000 pr døgn (fra tidligere 800), og maksimal sats for et reisestipend er kr 10.000 for reise og kr 8.000 for overnatting, til sammen kr 18.000. Reisestipend må søkes innen tre måneder etter at tiltaket er avsluttet. Endringene gjelder fra 1.januar 2024.

– Hvorfor endrer dere på kriteriene for reisestipend? Er dere f.eks. misfornøyd med antallet søkere eller kvaliteten på søknadene ifm. kriteriene frem til nå?

– ­­Fondsstyret gjennomgår utlysningskriteriene årlig. Etterutdanning og kurs er et voksende marked med veldig mange tilbydere. Fysiofondets styre er opptatt av å støtte tiltak av høy kvalitet som stimulerer til kunnskapsbasert praksis. Hva som kjennetegner kvalitet, kan være vanskelig å vurdere. Styret kom frem til at det er ønskelig å støtte etterutdanning og kurs som er forankret i et større fagmiljø, og har valgt å sette følgende kriterier for å kunne gi reisestipend: 1. Etterutdanning arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund - og andre lands fagorganisasjoner for fysioterapeuter, eller 2: Etterutdanning arrangert av høgskoler, universitet, spesialisthelsetjenesten, eller kommunehelsetjenesten nasjonalt.

– Hva er nytt?

– Det nye er at vi stiller strengere krav til arrangør av kurs. Det innebærer at noen kurs fysioterapeuter tidligere har fått støtte til, for eksempel arrangert av enkeltpersoner, ikke lenger får slik støtte. Fysiofondets styre håper mange vil søke om støtte til kurs som faller innunder kriteriene, og vil vurdere kriteriene på nytt når vi får erfaring med hvordan de slår ut på fysioterapeuters faglige oppdatering og antall søknader om reisestipend.

– Hva betyr endringene for de som vil søke?

– Endringene betyr at det ikke tildeles reisestipend til noen etterutdanninger som det er gitt reisestipend til tidligere. Det er viktig å lese utlysningskriteriene før en søker, og vi håper tydeligere kriterier vil gjøre det enklere og mer forutsigbart for søkerne.

Les også:

Powered by Labrador CMS