Ingeborg Hoff Brækken er leder for faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund.

Fra magasinet

Fysioterapeuter kan hjelpe kvinner fra de er barn til de er bestemødre

Kvinner lever lenger, men har flere plager, vondter og sykdommer enn menn. Fysioterapeuter kan hjelpe dem gjennom hele livet.

Publisert

Rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» utgitt av Kilden levner ingen tvil; - kvinner blir nedprioritert innen helseforskning og de eldste kvinnene er nederst på lista.

Blant annet får kvinner dårligere behandlingstilbud etter hjerteinfarkt enn menn og det brukes 6.000 kroner mer på kreftbehandling for en mann i forhold til en kvinne.

- Det er trist å se at prioriteringen av kvinnehelse fortsatt er lavere enn for menn, og for lite har skjedd siden vi i 1999 fikk den forrige NOUén om kvinnehelse. Fysioterapeuter sitter i førersetet for å gjøre noe med det, sier leder Ingeborg Hoff Brækken i faggruppen for Kvinnehelse i NFF, sier Brækken.

Kvinner og helseutfordringer

Hun viser blant annet til at kvinner oftere enn menn har muskel- og skjelettplager. Under og etter graviditet sliter kvinner blant annet med bekkenleddssmerter, bekkenbunnsplager som blant annet inkontinens og underlivsprolaps, vond rygg og vonde knær.

- Kvinnehelse bør interessere fysioterapeuter, sier Ingeborg Hoff Brækken.

I overgangsalder har kvinner utfordringer som hetetokter og benskjørhet og når kvinner blir bestemødre er problemene fall og hoftebensbrudd.

I tillegg dominerer jenter og kvinner på statistikker over kroniske sykdommer, revmatologiske sykdommer og psykiske lidelser. På toppen av det hele får – naturlig nok – kvinner også diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Det er ingen tvil om at kvinnehelse bør interesse alle fysioterapeuter. Ikke minst bør det interesse de unge og ferske, for her ligger store muligheter for jobb, sier Brækken.

Hun anbefaler kliniske fysioterapeuter å satse på kvinner.

- Vi kan hjelpe kvinnene fra de er barn til de blir bestemødre. Fysioterapeuter med spesialkompetanse hjelper kvinner med alt fra inkontinens til osteoporose. For oss bør kvinner som gruppe være særdeles faglige interessante, sier Brækken.

Hun etterlyser også mer penger til forskning. Selv har hun en doktorgrad på underlivsprolaps fra 2010, men savner en lang rekke forskning på ulike kvinnesykdommer. I tillegg savner hun at kjønnsperspektivet i flere studier får midler.

- Jeg synes blant annet av Fysiofondet bør være sitt ansvar bevisst, og gi mer penger til kvinneforskning, sier Brækken.

Om NFFs faggruppe for kvinnehelse

  • Gruppen ble etablert i 1967 og er medlem av den internasjonale organisasjonen for fysioterapeuter innen kvinnehelse.
  • Gruppen fokuserer på kvinnehelse gjennom livet; så som fysioterapi i svangerskap, fødselsforberedelser, barseltid, gynekologi, osteoporose og fysisk aktivitet.
  • Gruppen arrangerer kurs i kvinnehelse og bevilger også stipend.
  • De har cirka 230 medlemmer og NFF godkjenner spesialister i kvinnehelse.

Les mer her

Powered by Labrador CMS