- Vi må tørre å snakke med gravide kvinner om vekt

Forskning viser at overvekt og fedme oftere fører til komplikasjoner under graviditeten. Dette må vi tørre å snakke om, mener jordmor og forsker Linn Marie Sørbye.

Publisert

En journalist har intervjuet forskeren på oppdrag fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, og artikkelen er publisert på forskning.no. Her peker Sørbye på seks forskningsfunn om vekt og graviditet, både fra egen og andres forskning. Selv har hun forsket på hvordan gravides vekt henger sammen med helsen til både mor og barn, og arbeider med en doktorgrad ved Universitetet i Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

Seks forskningsfunn

1. Mødre med BMI i den såkalte normalkategorien får sjeldnere komplikasjoner i svangerskap, fødsel og for det nyfødte barnet, ifølge flere studier. Dette gjelder for eksempel svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk og svangerskapsdiabetes.

2. Kvinner som legger på seg mellom første og andre svangerskap får oftere svangerskapsdiabetes i graviditet nummer to, ifølge en studie til Sørbyes doktorgrad.

3. Samtidig kan de som har overvekt eller fedme i første svangerskap få en helsegevinst av å gå ned i vekt før de blir gravide på nytt, viser den samme studien. De som gikk ned to eller flere enheter i BMI mellom første og andre graviditet, hadde 60 prosent lavere sjanse for å få svangerskapsdiabetes, i andre svangerskap, enn de som hadde uforandret vekt. Sørbye understreker at det ikke er snakk om å gå ned i vekt mens du er gravid.

4. Å legge på seg for mye under svangerskapet er heller ikke gunstig for mor og barn, viser flere studier. Sørbye mener for mye av ansvaret legges på kvinnen selv. Hun trekker frem at verdens befolkning stadig blir tyngre, også i Norge.

5. Gravide la på seg mindre når de fikk hjelp. I flere studier har forskere undersøkt hva som skjer når gravide får mer hjelp til å passe vekta under svangerskapet. En analyse av flere av disse studiene ble publisert i British Medical Journal i 2017. Resultatet viser at kvinnene som fikk personlig veiledning om ernæring og fysisk aktivitet under svangerskapet, gikk gjennomsnittlig mindre opp i vekt og opplevde færre komplikasjoner under graviditet og fødsel.

6. Forskerne kan ikke slå fast at det er selve fettet som skaper problemene når det gjelder overvekt og fedme i svangerskapet, eller om det er andre ting som ligger bak sykdom og komplikasjoner. Fedme har innvirkning på stoffskiftet i kroppen. Og overvekt og fedme har sammenheng med metabolsk syndrom, påpeker Sørbye.

Folkehelsetiltak og tettere oppfølging

Forskeren understreker at vi må tørre å ta opp vekt med gravide, men at fokuset ikke må være i svangerskapet alene.

 − Vi må tørre å snakke om vekt og helse for kvinner i hele den reproduktive perioden, altså fra før kvinnene planlegger graviditet. Ikke bare under svangerskapet.  Vi må dreie diskusjonen over mot at overvekt og fedme dreier seg om helse. Dagens debatt har altfor mye fokus på kropp og vekt. Men dette er ikke individets ansvar alene, sier Sørbye.

Hun mener en god folkehelse avhenger av at myndighetene og resten av samfunnet legger til rette for at befolkningen kan gjøre sunne valg.

− Vi må legge til rette for at folk sykler og går mer, hvordan butikkene organiserer hvilke varer som plasseres først og sist i butikken og hvordan vi reduserer og øker kostnadene med skatter og avgifter. Og vi må følge opp kvinnene tettere, ikke bare under graviditeten, men i vinduet mellom graviditetene, sier Sørbye i intervjuet på forskning.no.

 Referanser:

Linn Marie Sørbye mfl.: Gestational diabetes mellitus and interpregnancy weight change: A population-based cohort study. PLoS Medicine, 2017.

Linn Marie Sørbye mfl.: Pre-pregnant body mass index and recreational physical activity: effects on perinatal mortality in a prospective pregnancy cohort. BJOG, 2015.

Powered by Labrador CMS